måndag, juli 31, 2006

Trygga människor vågar

Organisationen Företagarna skickade mig ett brev i juni om att jag skulle svara på en enkät praktiskt taget med vändande post. Jag hann inte då, men nu har jag svarat sedan de flyttat fram sista svarsdatum och skickat en påminnelse.

Enkäten skickas till alla riksdagskandidater i de sju riksdagspartierna, och är självfallet formulerad för att få fram önskvärt svar. I stället för att fråga om jag vill sänka kapitalskatten frågar de om jag tror att en sänkt kapitalskatt skulle ge företagen mer kapital, exempelvis. Men eftersom enkäten inte talade om varifrån pengarna till en sänkning skulle tas och eftersom jag faktiskt inte tror att en sänkt kapitalskatt är vägen till fler jobb svarade jag att det är oviktigt för att få fler jobb. På de flesta frågor kände jag att jag ville ge ett längre svar, eftersom jag inte håller med om frågeställningen.

Jag fick i alla fall ett tillfälle i enkäten att skriva en egen fri text och då skrev jag så här:
Varje gång jag medverkar i debatter om arbete och företagande påpekar jag att trygga människor vågar, det vill säga att med ett starkt socialt skyddsnät vågar folk kasta sig ut och ta risker. Sverige och svenska företag klarar sig bra i den internationella konkurrensen tack vare att vi kombinerar flexibilitet med trygghet och det ska vi vara stolta över. Kollektivavtalssystemet mildrar den destruktiva konkurrensen mellan företagen om vem som kan bjuda under den andra i lönehänseende - det räcker gott med den positiva konkurrensen om bra produkter som produceras på ett effektivt sätt.

Men visst finns det saker att se över, bland annat håller jag med om att medfinansieringen av sjukförsäkringen är ett bekymmer för mindre företag som också gör det svårare för personer med svag hälsa att få ett arbete. Jag skulle också gärna se ett större offentligt ansvarstagande för riskkapitalförsörjningen.
Och på frågan om vilka mina tre viktigaste frågor att driva om jag blir invald i riksdagen är svarade jag:
- Allas rätt till arbete som överordnat mål för den ekonomiska politiken
- En generell välfärd vägledd av principen att endast det bästa är gott nog åt folket
- Sverige en tydlig röst i världen för internationell solidaritet
Företagarnas riksorganisation lär knappast betrakta mig som det mest företagarvänlige kandidaten, ens bland de socialdemokratiska kandidaterna, men jag oroar mig inte så värst för det om jag ska vara ärlig. Organisationen vill ha fler undantag i LAS, inskränka strejkrätten och var varma anhängare av tjänstedirektivet i sin ursprungliga utformning. Så jag är nog inte så värst vänligt inställd till Företagarna.

Däremot gillar jag företagare. Sverige har ett bra näringsklimat och med en ekonomisk politik för allas rätt till arbete skulle fler småföretag få möjlighet att få avsättning för sina produkter. Och trygga människor vågar.

1 kommentar:

Max Andersson sa...

Jag håller med om att Företagarnas enkät var riktigt usel. Flera frågor var illa ställda. Jag tror till och med att enkäten är så dålig att den motverkar sitt syfte. Företagarna är ju en opinionsbildande organisation som borde försöka påverka politiker i frågor som har betydelse för Sveriges företag.

Nästa gång de försöker påverka oss, vill de då verkligen att vi ska tänka på dem som en inkompetent, strulig propandaorganisation som inte ens kan konstuera en enkät utan att klanta sig?