söndag, oktober 30, 2005

Alla ska med på bron till framtiden - så enkelt är det

Göran Perssons inledningsanförande till partikongressen i Malmö är mycket inspirerande. Det finns mycket att säga om sakinnehållet - lovord såväl som kritik - men grundansatsen är oerhört inspirerande. Äntligen formulerar socialdemokratin en vision för framtiden.

Tanken är att förena det gamla med det nya. Vi reformister bygger en bro till framtiden - vi vill mer med Sverige. Vi vill ta med oss det bästa av det gamla i det nya - inte dra ner ambitionerna och göra Sverige till ett genomsnittligt europeiskt land. Vi vill framåt - inte bakåt.

Denna vision är stark och den kan bära hela vägen till valbåsen i september 2006. Vi vill något igen! Jag citerar Göran Persson:
För vårt mål är ju människan: hennes drömmar och ambitioner, hennes längtan och vilja, hennes kraft att utvecklas, hennes frihet och hennes kärlek till sin nästa. Kärleken, lyckan, glädjen, längtan och lustfylld förväntan - det är politikens söndag. Rädslan, oron, tvivlet, otrygghetens ensamma vanmakt - där har politiken sin uppgift, sin vardag.

Det är när sjukdomen slår till, när varslet darrar i handen, när ditt barn får det svårt i skolan - det är då politiken prövas.

Det är när du känner dig otillräcklig - inför konjunkturer och klimat, befolkningsförändring och brottslighet - det är då bärande visioner och praktisk politik behövs.

4 kommentarer:

Joel Malmqvist sa...

Du skriver "Göran Perssons inledningsanförande till partikongressen i Malmö är mycket inspirerande. ... Äntligen formulerar socialdemokratin en vision för framtiden." och senare "Vi vill något igen! Jag citerar Göran Persson..."

Hur kan Göran Persson själv uttolka socialdemokratin och varför är det han som har rätt att bestämma när vi vill något? Bör du inte byta ut "socialdemokratin" mot "regeringen" i citaten ovan? Annars har du en svår uppgift att förklara hur en rörelse kan manifestera sig i en individ på detta sätt.

simon j sa...

Jag håller med dig helt att det du citerar ur Perssons tal låter väldigt inspirerande och lovande. Så kanske om man upphöjde talskrivaren till beslutsfattande position i partiet i talhållarens ställe att det kunde vara en steg på rätt väg... ;-)

Johan Sjölander sa...

Tja Joel; han är väl ändå partiledare oxå, och inte bara regeringschef han Göran. Och som sådan så är väl en av arbetsuppgifterna att just "manifestera" rörelsens vilja och riktning. Eller kanske snarare uttrycka. Även om ett parti aldrig, som många mycket klokt har påpekat, kan reduceras till en person.

Peter Gustavsson sa...

En partiledare är den som i första hand formulerar partiets politik inför väljarna. Så enkelt är det.