söndag, april 09, 2006

Ja, ni hade fel om EMU!

PM Nilsson på Expressen är en rätt reko kille. Han är liberal och har åsikter jag inte delar, men ibland får han stunder av klarsyn. Som i dag, när han på ledarplats ställer frågan Hade vi fel om EMU? (tack Pelle). PM Nilsson konstaterar hur Sverige ser ut några år efter EMU-nejet:
Räntorna har inte varit väsentligt högre. Den svenska kronan är inte någon skvalpvaluta. Tillväxten och den utländska investeringstakten har inte skadats. Utanförskapet är inte särskilt politiskt belastande.

PM Nilsson konstaterar att euron inte medfört någon ökad takt i den europeiska integrationen, men skriver också:
Däremot har nejsidans ekonomiska motargument [...] nu besannats i Europas tredje största ekonomi; Italien, som i dag går till val. De ekonomiska problemen staplas på hög. Tillväxten ligger stadigt lågt kring en procent, statsskulden är hög, budgetunderskottet är högt, löneökningarna är höga och utslagningen av jobb, särskilt inom textilindustrin, är massiv. Om Italien hade haft kvar sin lira hade landet behövt devalvera med 15 procent för att bryta den negativa spiralen. Men med euron går ju inte det [...]

PM Nilsson skriver också mycket klokt om att "Vi bör till exempel vara misstänksamma mot enighet i maktetablissemanget. Om en enad politisk och ekonomisk elit säger en sak ska man vårda på dissidenterna.".

Men Expressens politiske redaktör är inte ensam om att börja tänka om i EMU-frågan. I går lyssnade jag på Lena Hallengren som höll partistyrelsens tal på Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikts kongress. Hon pratade om den ekonomiska utvecklingen sedan 1994, och sade att "den fria penningpolitiken" varit en av faktorerna bakom att 300 000 nya jobb skapats. "Fri penningpolitik", det är att ha en flytande växelkurs och slippa EMU:s tvångströja det!

Regeringen har kommit till insikt om att den flytande växelkursen är en av faktorerna bakom Sveriges goda ekonomiska ställning. Det är svårt att säga att frågan om ett svenskt EMU-medlemskap är död och begraven på ett tydligare sätt. För en gammal nejkampanjare känns det naturligtvis oerhört skönt, även om en liten fråga inställer sig - hade ni inte kunnat inse det tidigare, så hade vi sluppit bråka så dant?

9 kommentarer:

Erik Laakso sa...

Hej Peter.
Du säger att orsaken till den ekonomiska framgången har med den flytande växelkursen att göra, jag tror snarare att det har med den förda ekonomiska politiken att göra. Om det under något tillfälle sedan 1994 hade blivit en borgerlig regering så misstänker jag att vi legat risigt till utanför EMU.

Nu när vi står utanför EMU så är det än mer angeläget att det får vara fortsatt socialdemokratiskt styre.

Mvh Erik Laakso

Peter Gustavsson sa...

Hej Erik!

Det går inte att skilja den fria penningpolitiken från den ekonomiska politiken i övrigt. Länderna som står fria från EMU - Sverige, Danmark och Storbritannien - går betydligt bättre än EMU-länderna.

Poängen i Expressenartikeln är väl att den borgerliga regeringen i Italien misslyckats fullständigt med euron, och skulle behöva en egen valuta för att reda ut problemen. Kombinationen korrupt högerregering och EMU-medlemskap tycks vara alldeles förödande för ett lands ekonomi.

Jag tror snarare att det är så att med en borgerlig regering blir det svenska EU-medlemskapet mycket mer problematiskt än vad det är i dag. Hela tiden som Sverige varit medlemmar i EU har vi haft en socialdemokratisk regering som hållit emot de värsta överdrifterna från EU-högern. Fredrik Reinfeldt kommer inte att lägga två fingrar i kors för att rädda kollektivavtalen i Vaxholmsmålet i EG-domstolen, och den svenska högern var varma förespråkare av ursprungsförslaget till tjänstedirektiv.

Kalle - Dagens (s)itat sa...

En poäng med EMU var just att eliminera växelkurspolitiken inom EU, eftersom den är skadlig.

I Italien kan vi nog skylla mer på Berlusconi än på EMU att det går åt pipan för landet. (Att kalla Silvio för höger är dessutom lite roligt. Han är varken höger eller vänster. Han är i stort sett bara egocentrisk. Vilket märks allt för väl på den politik han för).

Så poängen med EMU verkar ha gått tidigare skribenter helt förbi:

Genom att skapa en gemensam penningapolitik tas möjligheten för kannibaliska åtgärder som devalveringar bort, och istället sätts kravet på politikerna att föra en sådan inhemsk politik att devalveringar inte behövs.

Genom EMU kommer vi bli av med personer som Silvio, som bara kan leda ett land genom att konstant driva kurserna i botten och agera protektionism över det egna landet.

På samma sätt som socialdemokraterna driver fram Sverige, om än med andra medel.

Med EMU skulle vi ha satt kravet på en politik som inte bara främjar exporten och utvecklingen på kort sikt, utan även laddar för en längre framtid.

Med EU kommer vi bort från självutrotande skyddsåtgärder som fackliga utstängningskampanjer, skyddstullar och växelkurspolitik.

Laakso: Jag tror att du har rätt. Utanför EMU så är det bättre för Sverige att ha socialdemokrater vid ratten, eftersom de är mer bevandrade i kannibalpolitiken.

Med borgarna vid styret så kan vi istället satsa på ett enat Europa där vi kan dra nytta av våra främsta förmågor: Företagsamhet och innovation.

Det är det vi behöver i framtiden. Inte lägre växelkurser.

Håkan Ericson sa...

Så "den flytande växelkursen är en av faktorerna bakom Sveriges goda ekonomiska ställning"? Du låter ju som en storbolagsdirektör.

Det beror väl på i vilken valuta man mäter ekonomisk ställning - och i reala termer. Med dagens flytande växelkurs, och dessförinnan med skamlösa socialdemokratiska finansministrars benägna bistånd, så har Sveriges absolut största exportvara sedan 1970-talet varit ARBETSLÖSHET! Jo, just det.

Genom att kontinuerligt urholka köpkraften i svenska kronan, har svenska exportföretag kunna fortsätta expandera och med statsstöd ta marknadsandelar på utländska konkurrenters bekostnad.

Kallar du det framgångsrikt? Reser du aldrig utomlands och ser hur lite för för dina svenska kronor numera?

Anonym sa...

http://www.vanstertaxi.nu/

Peter Gustavsson sa...

Håkan Ericson: Kronkursen har varit ganska stabil gentemot euron sen starten, däremot blev många konsumtionsvaror dyrare vid eurons införande. Kronans värde har stärkts gentemot dollarn de senaste åren. Vad du pratar om har ingen bäring på de senaste årens ekonomiska politik.

Däremot säger dina kommentarer en del om den explosiva blandningen mellan fullsysselsättningspolitik i en åtstramande omgivning och en hårdvalutestrategi. Den politiken kapsejsade eftersom ett land med full sysselsättning har högre inflation än länder med hög arbetslöshet och därför förr eller senare måste låta kronkursen falla för att hålla balansen. Felet låg inte i den fulla sysselsättningen utan i tron att man kan bibehålla fast växelkurs när våra handelspartners slutade bry sig om jobben. För en mer ingående analys av dessa frågor hänvisar jag till min C-uppsats om de franska socialisternas politik 1981-83 som du kan se på http://www.s-info.se/page/view_documents.asp?id=1195&document=2125.

Lennart nilsson sa...

Håller helt med dig PG!

Utan egen penningpolitik avhänder vi oss ett viktigt instrument att balansera ekonomin med.
Kvar finns då "bara" finanspolitiken och den kan ju skötas bättre eller sämre och jag vet att Socialdemokraterna sköter finanspolitiken på ett för folkflertalet bättre sätt. Men utan penningpolitiken går det alls inte lika lätt.

Mike sa...

Du får det att låta som att det hade varit något positivt för Italien att ha möjlighet att devalvera sin valuta. Förvisso hade italienska företag blivit mer konkurrenskraftiga på kort sikt men italienska medborgare hade blivit relativt sett fattigare. Hade däremot Italien satsat på forskning, förhindrat orimliga löneökningar och ökat produktiviteten hade det gett samma resultat som att devalvera valutan. Vilket föredrar du? Nu tvingas Italien ta tjuren i hornen och ta itu med de strukturella problem som landet står inför. De har såklart den teoretiska möjligheten att ta tillbaka liran, men med en statsskuld på över 100% av bnp och budgetunderskott på ca 4% hade räntekostnaderna skjutit i höjden.

Det är naturligtvis inte bara fördelar med euron. Länder som Italien och Portugal borde kanske inte varit med i ett första skede. Men det är ju inte konstigt att eurozonen verkar gå dåligt när de tre största ekonomierna drar ner statistiken. Irland, Finland och spanien till exempel går jättebra "trots" att de är med i eurozonen. Ja sidans skrämselpropagande var överdriven, men Nej-sidans skadeglädje är även den överdriven. Inom 10 år har över 22 länder anamat euron som valuta. Ska sverige stå utanför och tro att vi klara oss själva? Detta är mycket naiv syn..

Peter Gustavsson sa...

Mike - Sverige har haft en flytande växelkurs sedan hösten 1992 och har haft en mycket hög produktivitetsökning och en fungerande lönebildning under den perioden. Jag säger inte att en flytande växelkurs är lösningen på alla problem, men utan att ha möjlighet att låta priset på landets produkter variera utifrån det ekonomiska läget minskar möjligheten att komma på rätt kurs igen. Jag tror inte alls att alla gamla östländer kommer att vara med om tio år och jag tror att eurons problem kommer att förvärras i kommande lågkonjunkturer men den som lever får se. Kanada har inte farit illa av att "stå utanför" dollarn...