Brev till valberedningen

Det är numera officiellt genom såväl UNT som Uppsalatidningen att jag är en av nio kandidater till socialdemokratisk gruppledare och kommunstyrelseordförande för nästa mandatperiod. Vi som kandiderar har blivit uppmanade att skriva en presentation av oss själva och jag har precis skickat in mitt brev till valberedningen. Här är det:

Kära valberedning,

Det känns väldigt ärofullt att vara nominerad till uppdraget som socialdemokratisk gruppledare och kommunstyrelseordförande. Jag har en stor respekt för det tuffa arbete ni i valberedningen står inför. För även om det är partiet som fastställer politiken, så kommer våra främsta företrädares uppfattningar och personliga egenskaper att påverka vårt partis utveckling och framtoning inför väljarna. I detta brev vill jag beskriva vem jag är som person och hur jag vill utveckla Uppsala.

Om mig

Jag heter Peter Gustavsson och är född och uppvuxen i Uppsala. Med undantag för ett och ett halvt år i Malmö och ett par månader i London har jag bott här hela mitt liv, även om jag flyttat runt en hel del och hunnit uppleva Berthåga, Rickomberga, Gottsunda, Eriksberg, Flogsta, Ekeby, Kvarngärdet och nu sedan en månad tillbaka Tuna backar.

Mina föräldrar kommer från arbetar- och småbrukarhem i Västerbottens inland, och var de första i sina familjer som fick möjlighet att studera med undantag från min mormor småskollärarinnan. I stort sett hela min släkt bor norröver, och dessa mina dubbla rötter har i stor utsträckning präglat mig som person. Min bakgrund gör att jag känner mig väldigt hemma i arbetarrörelsen, samtidigt som jag inte känner mig främmande för den akademiska miljö som spelar så stor roll i vår stad.

Jag har varit aktiv inom arbetarrörelsen i drygt femton år. Under denna tid har jag fått lära känna många olika delar av rörelsen och många politikområden. Allt sedan mitten av 90-talet har jag skrivit och utbildat kring frågor som ideologi, ekonomi, den svenska modellen, organisation, ledarskap, välfärdspolitik och arbetarrörelsens historia. Först gjorde jag detta inom ungdomsförbundet, sedan allt mer inom partiet, fackföreningsrörelsen och folkbildningen.

Sedan april förra året har jag haft förmånen att kunna arbeta på heltid med att skriva och utbilda inom ramen för ett eget företag, och har under denna tid utfört större och mindre uppdrag åt ett tjugotal olika organisationer inom arbetarrörelsen. För att beskriva lite mer hur jag jobbar är det nästan enklast att beskriva några saker jag gör inom ramen för mitt arbete under den närmaste tiden:

- På tisdag-onsdag håller jag en utbildning för EU-informatörer inom Handelsanställdas förbund för att de ska kunna mer om unionen och om europeiskt fackligt arbete inför EU-valet nästa år. Utbildningen utgår från ”Rättvist Europa” – ett studiematerial jag var med och skrev i våras (se www.rattvisteuropa.abf.se).

- På torsdag-fredag håller jag en vidareutbildning för cirkelledare på Wiks folkhögskola, för att sedan på kvällen åka till Djibouti. Där deltar jag i ABF:s projekt i landet där man stödjer sin systerorganisation med studiecirklar för att lära nomader att läsa och skriva. Min roll är att leda en cirkelledarutbildning och hjälpa till att kartlägga vilka framtida samarbeten arbetarrörelsen kan ha i Djibouti.

- Jag skriver en artikel för SSU:s debattidskrift Tvärdrag om hur välfärdens minskade andel av ekonomin under de senaste årtiondena skapat en privat rikedom och en offentlig fattigdom.

- Jag är medskribent i en bok om privatiseringsvågen. Mina avsnitt i boken handlar om välfärdens idéer och hur de minskade resurserna till den offentliga sektorn skapade ett utrymme för en debatt om privatiseringar.

- Jag medverkar i en antologi om socialdemokratins framtid, där det bidrag jag är med och författar handlar om framtidens partiorganisation.

Vid sidan av mitt politiska engagemang tycker jag om att umgås med vänner och att lära känna nya människor. Jag drivs av en önskan att ständigt förstå mer av vad som händer i världen omkring mig, och älskar att resa och att uppleva miljöer, musik och människor jag aldrig upplevt förut. Att sitta på caféer och diskutera, se på bra filmer och läsa en god skönlitterär bok är fritidssysselsättningar som jag alltför sällan tar mig tid att ägna mig åt.

Mina politiska erfarenheter

Jag är vice ordförande i kulturnämnden, där arbetsformerna till viss del skiljer sig från hur man jobbar i kommunfullmäktige. För att förenkla det något så är vi alla kulturvänner oavsett partifärg – man sätter sig inte i kulturnämnden om man är emot kultur. Det gör inte att det saknas konflikter kring storleken och inriktningen på det offentliga stödet till kulturen, men för det mesta hanterar vi det i samförstånd. Den rödgröna gruppen kan påverka nämndens dagordning och få igenom viktiga förändringar för att stärka Uppsalas kulturliv. Det är ett mycket roligt och givande arbete. Om man går in med rätt inställning går det att genomföra en hel del i en sådan situation – också när man sitter i opposition.

Jag är en allmänpolitiker, med en stor bredd i mina kunskaper. Här i Uppsala har jag förutom kulturpolitiken arbetat med utbildningspolitik i Nämnden för Frivillig Utbildning, med bostadspolitik i Uppsalahem och jag har nyligen lett arbetarekommunens rådslag om trafikpolitik. Dessutom har jag arbetat med internationella frågor, och deltagit på internationella läger, konferenser och sociala forum. Jag har besökt Palestina två gånger inom ramen för partidistriktet och Palmecentrets projekt i området.

Mitt specialområde är dock ett annat. Jag blev politiskt aktiv i samband med 90-talets stora nedskärningsvåg, och sedan dess har mitt huvudintresse varit välfärd och ekonomi. När jag studerade på Uppsala universitet kom mina studier att fokusera sig på att försöka förstå om det fanns några alternativ till den marknadsliberalism som varit så dominerande under så många år. Mina uppsatser i idé- och lärdomshistoria och ekonomisk historia handlar om ämnen som hur välfärdsstatens idéer föddes, pensionsfondernas roll i ekonomin och de stora ekonomiska och politiska förändringarna under 1980- och 90-talen.

Jag upplever att jag har en bred förståelse för hur välfärden leder till social och ekonomisk utveckling, och hur investeringar i ett rättvist samhälle kan vara lönsamt också rent ekonomiskt. Och jag har ägnat de senaste åren åt att hitta sätten att förklara dessa samband – att ”Sverige tjänar på rättvisa” som partistyrelsen numera säger – för en bred publik i mitt skrivande och inom de utbildningar jag håller.

Jag har en bred organisatorisk erfarenhet – just nu som ordförande för Kvarngärdets s-förening och som kassör i arbetarekommunen. Jag har en vana av valkampanjer och mediaarbete på såväl lokal som central nivå. Jag var organisationschef för den framgångsrika kampanjen Socialdemokrater Mot EMU och fungerade då som arbetsledare för omkring 30 lokalt anställda. Dessa erfarenheter gjorde att jag också blev anställd för den brittiska organisationen Centre for a Social Europe inför den folkomröstning om EU-konstitutionen som kom att ställas in efter de franska och holländska omröstningarna 2005. Jag ledde även Anna Hedhs segerrika personvalskampanj inför EU-parlamentsvalet 2004.

I valet 2006 organiserade jag kampanjen i det valdistrikt jag då bodde i, Södra Kvarngärdet, och tack vare ett idogt arbete och samtal med människor lyckades vi se till att socialdemokraternas valresultat steg från 43 till 51 procent i ett läge när partiet tappade stort i Uppsala som helhet. Detta hade självklart inte bara med mina insatser att göra – det var många som bidrog till det – men jag lade upp och organiserade kampanjen.

Min vision för Uppsala kommun

Uppsala är en spännande kommun att bo och leva i, men det finns oerhört mycket att göra för att förändra och utveckla den. Jag upplever att vi socialdemokrater är på mycket god väg med att utveckla en rödgrön vision för Uppsala, och jag tror och hoppas att vi nästa mandatperiod ska kunna ta stora steg för att förverkliga den. Det handlar om förstklassiga kommunala verksamheter inom exempelvis förskola, skola och äldreomsorg, men också om kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken, en mer levande stadskärna, fler samlingslokaler, ett starkt kulturliv och fler och grönare parker.

Uppsala präglas av uppdelningen mellan arbetarstaden och akademikerstaden – såväl geografiskt som i folks medvetande. Men också av uppdelningen mellan stad och landsbygd –Uppsala är ju en av Sveriges största landsbygdskommuner med sina alldeles speciella förutsättningar och utmaningar. Väldigt många av Uppsalas studenter uppfattar sig som tillfälliga besökare och gör sig aldrig riktigt hemmastadda i staden utanför studentkvarteren. Här finns stora uppgifter att göra för att få fler att vilja stanna i Uppsala efter examen.

Vad jag skulle vilja arbeta vidare med är den medborgerliga förankringen för det vi arbetar med i kommunen. Jag vill att Uppsalas politiker ska vara mycket mer aktiva i samtal med såväl medborgare som kommunanställda. Och då handlar det i stor utsträckning om de små sammanhangen, där medborgarna kan diskutera direkt med de förtroendevalda.

Jag är väldigt inspirerad av det arbetssätt man valt i Norge med modell- och kvalitetskommuner. I stället för att söka vägarna till utveckling genom konkurrensutsättning arbetar man med att demokratisera organisationen för att göra det lättare för de anställdas egna idéer om förbättringar att hitta fram i den kommunala hierarkin. Utvärderingarna av de norska försöken är mycket positiva och visar på att om konkurrensutsättning ger kortsiktiga vinster så innebär ett ökat personalinflytande större effektivitet på sikt.

Detta arbetssätt, där medborgare och anställda på ett annat sätt inkluderas i beslutsfattandet, handlar också om hur vi långsiktigt kan stärka socialdemokratins ställning. Arbetarrörelsen står alldeles för svagt i Uppsala, och sedan förra valet är vi inte ens det största partiet i fullmäktige. Uppsalas sociala struktur gör att vi alltid kommer att vara beroende av samarbete med andra partier för att kunna skapa majoriteter, men vi skulle kunna vara betydligt starkare än vad vi är idag.

Vi pratar från tid till annan om att våra politiker inte ska fastna i Stadshuset, men i praktiken är det väldigt lätt att den kommunala apparaten slukar tiden och kraften. Det gör att vi inte tar tillvara det fantastiska nätverk vårt parti har tillgång till genom alla de folkrörelser som står oss nära. Sedan ett antal år tillbaka har jag använt mig av principen att jag ska jag vara ute och träffa folk där de är två-tre dagar i veckan, medan jag ska ägna lika mycket tid åt skrivande och möten på kontoret. Jag tänker sträva efter att arbeta på samma sätt om jag blir socialdemokratisk gruppledare och kandidat till ordförande för kommunstyrelsen.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Peter Gustavsson

Kommentarer

Anonym sa…
Det vore kul om valberedningen förordar dig och Uppsala arbetarekommun ger dig uppdraget som gruppledare. Du verkar ha alla förutsättningar att göra ett mycket bra jobb.

Med vänliga hälsningar,
Jonas Ek - Västerås
Anonym sa…
Snyggt brev, hade förordat dig på fläcken. Long time no see. Kram Johanna Haraldsson
Anonym sa…
Du satt i kulturnämnden, säger du och har sällan tid att se en bra film eller läsa en skönltterär bok. Gäller det konserter, teater, dans, konstutställningar också? Jag vill inte kritsera den kanditatur utan önskar dig lycka till, men kan inte låta bli att förundras över att politiken blir så omfattande att man inte har tid till att skaffa sig egen erfarenhet och kunskap för nämndsarbetet.
Jag vet inte om jag ska önska lyck till eller inte.

Jag har svårt att se hur de skulle kunna få tag på någon mer kompetent, sympatisk och samtidigt visionär ledare för (s)gruppen i Uppsala, men det är ju just där för jag hoppas att du int5e bli vald. För då blir det jobbigt för oss liberaler. :-)
Tack för alla vänliga kommentarer - det behövs. Det är många kompetenta kandidater att välja mellan för valberedningen.

Till Anders - jag kan bara hålla med dig. Det politiska livet är helt felorganiserat - några få gör väldigt mycket medan väldigt många som faktiskt vill göra en insats inte riktigt släpps in. Mitt arbete med att försöka förändra det här tar också en del tid...:-(

Men en av orsakerna till att jag inte hinner läsa så mycket skönlitteratur är samtidigt att jag försöker följa utvecklingen inom nämndens område och gå på olika arrangemang här i stan. I går kväll var jag på Uppsala internationella kortfilmfestival och såg nio nya svenska kortfilmer - fenomenalt.
Hej Peter!

Stort grattis till kandidaturen. Ja, ingen kan väl tvivla på att du har ambitioner och kvalifikationer som krävs för uppdraget.

Många lyckönskningar inför tillsättningen önskar

Charlotte B
Hej igen Peter!

Jag ansträngde mig så förfärligt när jag skrev för att gratulera dig alldeles så grammatiken blev lidande. Det heter väl ändå "ingen kan kan tvivla på att du saknar kvalifikationer och ambitioner".

Hjärtliga hälsningar än en gång från svenskläraret + nämndkamraten

Charlotte
Anonym sa…
Jag var för trött för att läsa hela inlägget. Jag tycker dock det verkar positivt med så många nomineringar.
Om det bara finns en kandidat brukar det tyda på en idéfattig och svag folkrörelse och en stark (kanske maktfullkomlig) valberedning.
Valet av Mona Sahlin tycker jag är ett exempel på det.

Jag vet inget om de andra kandidaterna. Men jag vet att du, Peter, varit en klippa när du hjälpt mig värva folk till SSU. Det hoppas jag att du tar åt dig.
Allt du gjort håller jag inte med om.
Men så är det ju med alla personer. Det är bra att folkrörelsemänniskor istället för folk från förvaltningen blir politiker på högre nivå. Tomas bodström-syndromet är inte bra.

hur tänker du göra med politikerlönen om du blir vald? LO-genomsnitt?
Anonym sa…
Hejsan Peter,

tyvärr är jag ju varken Uppsalabo eller sosse men hade jag varit det hade du garanterat fått min röst.

Lycka till!

Thomas
Svensklärar-Charlotte - jag gillade den första formuleringen bättre än den andra, men jag förstod vad du menade :-)

Edvin - jag arbetar som kassör i arbetarekommunen för att höja de summor de förtroendevalda erlägger till partiet, så förhoppningsvis får ett eventuellt kommunalråd Gustavsson lägga en hel del pengar på att stärka folkrörelsen.

Thomas - tack!
Anonym sa…
Imponerande! Uppsala arbetarkommun kan verkligen glädjas åt att ha en så bra kandidat. Peter har verkligen den rätta förankringen, visionen och engagemanget för att forma ett rättvist Uppsala.

Peter är grymt duktig på att bygga breda allianser, tex i EMU-kampanjen och i kulturnämnden, vilket är viktigt för att kunna styra då man inte är i majoritet.

Peter har också alltid fötterna på jorden och örat åt marken för att höra på det ständigt pågående samtalet som berättar om "våra bästa stämningars längtan". Det är lätt att fastna i förvaltningen, men för Peter är det verkligen "människan först".

Lycka till!
Anonym sa…
Grattis till nomineringen! Jag hoppas verkligen att du får uppdraget, det vore fantastiskt!
Vi behöver kommunpolitiker med ideologisk skärpa. Hoppad därför att du blir vald!
Så mycket fina ord - tack! Vi får se om valberedningen är lika positiv som min fanclub här på bloggen :-)
Anonym sa…
Också jag har gett dig mitt stöd, på min blogg.
Anonym sa…
Intressant kandidatur, en liten fråga:

Driver du fortfarande tesen att "EU rövknullar Sverige" som du så fint brukade uttrycka det i paneldebatter under din tid i SSU?

Pelle B
Anonym sa…
Utan att veta vilka de andra kandidaterna är så håller jag tummarna för dig, Peter. En bättre kandidat får de leta länge efter. Sen vet jag inte om det kommunala slitet är så bra för själen för en drömmare, men det får du avgöra själv.

Kamratligen

Kristoffer
Enn: Tack så hemskt mycket för ditt stöd och för de fina orden, det värmer!

Palle B: Det låter onekligen som ett olämpligt ordval, har jag sagt så vid något tillfälle var det nog ingen tes jag drev utan ord i affekt. Men analysen att den svenska modellen är under attack från EU-högern är mer relevant än någonsin.

Kristoffer: Det är en relevant fråga och jag funderar själv många gånger över den. Särskilt stor blir slitet på drömmarsjälen när man är i opposition och har väldigt begränsade möjligheter att genomföra verkliga förändringar. Men det känns som en väldigt spännande uppgift att få vara med och förverkliga en modern socialdemokratisk politik för Uppsala efter vår valseger 2010. Vi får se vad valberedning och representantskap säger om saken.
Anonym sa…
Hej Peter! Jag läste i AIP om nyvalet som ska göras och tänkte gå hit och skriva något uppmuntrande. Så lämpligt då att du hade publicerat hela ditt brev. Jag tycker verkligen om ditt sätt att hantera orden! Nu är iofs innehållet det viktigaste i detta och jag vill önska all lycka till. Från vice gruppledaren i en kommu nära dig! /Elin
Anonym sa…
Håller tummarna för dig.
Jag hoppas nämligen att du ska hinna bli partiordförande innan jag dör :-).
Anonym sa…
Hej Peter!

Hoppas att det går dit du vill, alltid. Men så blygsam kring läsandet - du har ju tagit dig igenom Gaiman i sommar för bövelen. Dygnet har bara 24 timmar. Dessutom gillar jag ditt ordval beträffande EU, men så är jag ju en vulgär gammal Rebell...

Bästa hälsningar,

Anna H
antepante sa…
Hej!

Jag skulle gärna komma i kontakt med dig angående ett förslag gällande din blogg. Maila mig på info at antonmalmberg.se för mer info!

Mvh,

Anton Malmberg
Anonym sa…
Lycka till!!

Peter Björkman
Spettan sa…
ja, nu var det längesedan du skrev... Jag hoppas det kommer något snart=)!

Populära inlägg