lördag, februari 25, 2006

Ungmoderater driver hatkampanj och hyllar 1800-talsskolan

Smutsiga kampanjmetoder på nätet blir inte bättre för att bedrivs helt officiellt på organisationernas hemsidor. Moderata Ungdomsförbundet bedriver en kampanj för friskolor som går ut på att man slår med en linjal på en olydig Ibrahim Baylan sex gånger tills han lyder överheten, gör avbön och skriver "jag gillar friskolor" på svarta tavlan tre gånger. Om man ska ironisera över det hela är det kanske detta borgarna egentligen menar när de pratar om ordning och reda i skolan - med friskolorna får vi tillbaka den gamla 1800-talsskolan och kan sätta utlänningarna på plats.

Detta är varken det första eller det sista exemplet på vilka attityder som gömmer sig precis under ytan på Reinfeldts välpolerade "nya moderater". När ska moderatledningen ta avstånd mot ungmoderaternas vedervärdiga smutspropaganda?

15 kommentarer:

Anonym sa...

Du kan inte menna allvar. Är du verkligen 28 år?

Menar du på fullt allvar att en flashanimation som endast kan tolkas som något annat än komiskt av tämligen snedvridna hjärnor är ett tecken på förhärligande av våld?

Menar alltså på fullt allvar att Baylan först och främst inte skall ses som skolminister, utan som en "invandrare". Är det så den socialdemokratiska integrationspolitiken ser ut?

Det är sådana som du som förstör för socialdemokratin i det här landet.

Anonym sa...

Instämmer med föregående kommentar, med skillnaden att socialdemokrater verkar tänka så här när det gäller invandrare.

Inte fär inte är kanske Sverige det mest segregerade landet i västvärlden (enligt en tung rapport för någon månad sen).

Johan Sjölander sa...

Men i sak har Peter rätt. Det är en rätt vidrig kampanjidé. Vi behöver liksom inte mer av personangrepp och brutalt bildspråk i svensk politik...

Peter Gustavsson sa...

Jag har gjort några små justeringar i detta inlägg som kan läsa om i debatten på http://www.motallians.se/?p=170. Nu väntar jag på att m-ledningen ska ta avstånd från MUF:s smutkampanj mot Ibrahim Baylan.

Kerstin sa...

Jag uppfattar inte detta "spel" som rasistiskt, en skolminister får naturligtvis räkna med att bli utsatt för angrepp och det här spelet hade nog sett likadant ut om det varit en blond svensk som varit skolminister, men då med gult hår och är skolministern svarthårig så avbildas han förstås också med svart hår.

Men - angreppet i sig är ju otroligt korkat. Vad menar man, att i skolor ska minsann smiska barnen tills de lyder eller?????

Sedan får jag ju säga att det här en mild västanfläkt mot den hatkampanj som bedrevs inom MUF mot Olof Palme på sin tid, en kampanj som inte stod nazipropagandan efter, och att det verkligen inte ingjuter förtroende att få insyn i den atmosfär där moderater skolas in i partipolitiken.

Rienfeldts "ungdomsbok", som citerats här och där i bloggossfären, tycks vara en naturlig följd av miljön inom MUF.

Från barn och dårar får man höra sanningen som sagt! De här ungdomarna måste ju, i överdriven form, visa upp sina föräldrars och de äldres inom M, värderingar och det är mer än skrämmande.

Robin Hood sa...

Och vad kallar du detta om inte en hatkampanj mot Muf?

Friskolor lockar till sig de bästa lärarna och är bättre på att utbilda elever än vad de kommunala skolorna är.

Socialdemokraterna vill kriminalisera friskolorna och de som vill att deras barn skall gå där. Socialdemokraterna vill använda statens våldsmonopol mot dessa människor som lyckas utbilda elever på ett bättre sätt än vad de kommunala skolorna gör.

Sätt stopp för socialfascismen!

Tora sa...

Jag tycker det är en ganska kul kampanjidé, och inte är den särskilt osmaklig heller. Det vore onekligen trist om den politiska debatten ska rensas helt från humor och satir. Det finns förstås gränser för vad som är rimligt, men varken muf:s skolaga-spel eller ssu:s reinfeldt-varulv ligger ens i närheten av den gränsen.

Däremot är muf-spelet avslöjande. Vi ser tydligt vad det är ungmoderternas skolpolitik går ut på: mer makt åt lärarna och fler bestraffningar.

Jag har förresten också skrivit om spelet.

Johanna Falk sa...

Bara en sak! Ska alla de bra lärarna ska gå till friskolorna då? Har jag förstått rätt?? Och vi andra som går i kommunala skolor ska inte få ta del av dem? Friskolorna, som inte egentligen har några skyldigheter alls att ge alla barn utbildning, vilket kommunens skolor har, ska ta russinen ur kakan, välja ut vilka elever man vil ha och sedan stunta i resten, det kallar jag INTE en ansvarsfull politik och INTE en politik som ser alla människor i samhället som jämlika med samma rättigheter. Slå Baylan på fingrarna hur mycket ni vill, ungmoderater men socialdemokraterna kommer ALDRIG överge tanken om en rättvis tillgång till kunskap och utbildning!! Vi är i opposition mot de orättvisor ni, ungmoderater står för!

Farsan_Baloo sa...

Jag känner inte den här bloggens läsares yrkesbakgrund, men kan inte annat är häpna inför den okunnighet som många socialdemokratiska tyckare visar upp om friskolor.

För det första gör ni ständigt misstaget att dra alla skolor som inte är kommunala över en kam. Verkligeheten är en helt annan. Privatskolor är en sak, fristående skolor en annan.

Jag jobbar på en föräldrakooperativt styrd högstadieskola. Personligen är jag på väg ut ur LR eftersom jag vägra vara med i ett förbund som står för tuffare tag, legitimering av lärare och betyg i tidigare åldrar. Jag vågar påstå att alla i arbetslaget är av samma åsikt. Skulle våra politiska åsikter generaliseras och kategoriseras in i höger-vänsterskalan hamnar vi lång till vänster om den småborgliga socialdemokratin.

Vi gör allt vi kan för att på alla sätt närma oss den kommunala skolan och samarbeta med dem. Men, det är omöjligt i vår socialdemokratiskt styrda kommunen. Som friskola tillhör vi fienden som gör allt vi kan för att suga ut de kommunala skolorna på deras talanger.

Inget kunde vara mer fel. Vi vill att fler med utländsk bakgrund skall söka sig till våran skola. Vi vill ha fler barn från höghusområdena och vi vill slippa vara del av den ökade betygshets som i stor grad finns hos friskolelever.

Men, när det styrande partiet ständigt målar upp friskolor som något ont. Som de rikas möjlighet till bättre undervisning. Som något vanligt folk inte sätter sin fot i. Ja, då gör folk naturligtvis inte det!

De som mest vill bli av med friskolorna, och som har mest förutfattade meningar om oss. Det är samma parti som står ansvarig för orsakerna till att skillnaderna mellan kommunala skolan och friskolorna är så stora.

För oss skulle det betyda mycket om någon från kommunen en enda gång kom ner och besökte oss. Tog del av vår verksamhet. Skapade sig EN EGEN ÅSIKT!

Men det är väl enklare att luta sig tillbaka och njuta av den maktposition man haft i 50 år. Svära lite över borgarnas påhitt att tillåta friskolor, och europakonventionen som inte gör det möjligt att avskaffa oss.

Det är ju vi som är farliga för samhället, inte de!

simon j sa...

Tack Baloo.
Det är väl naturligt att tonen skruvas upp när valet närmar sig - men där rösten går upp går vettet ut. Aldrig tidigare hade jag på den här bloggen sett så ogenomtänkta och dåligt faktaunderbyggda åsikter.

Friskolereformen har förvisso skapat en hel del problem, men den segregation som fanns innan, när det var ens adress som avgjorde vilken skola man var hänvisad till, gick verkligen inte av för hackor den heller. Om det finns någon enskild faktor som kan förklara den svenska skolans usla utveckling under de senaste 10 åren så stavas den NEDSKÄRNINGAR. Men det bittra faktum att vår framtid fått ta så stor tugga av den bittra kakan är naturligtvis lite svårare att skylla enkom på oppositionen...

Anonym sa...

Det är ju verkligen det som är det viktiga, om muf gillar att vara elak... öh! Inte så radikalt att bry sig som en struntförening som MUF. Lika patetiskt som att bry sig om SSU. Jag får spasmer av er politiker och hoppas att ni skka ska sprämgas, av folket vilja till egenmakt.

Johanna Falk sa...

Min bakgrund angående friskolor grundar sig i Borås kommunalpolitik och utvecklingen där med åtta års borgerlig majoritet i kommunfullmäktige. Det är klart och tydligt att segregationen i en mellanstor stad som Borås ökar genom friskolornas etablering, samt att uppdelningen av barn i kristna respektive kommunala skolor går stick i stäv med vår vision om att alla barna ska mötas. Vi talar så ofta om att vi måste umgås och skapa dialog för att förstå varandra, så ser det inte ut i borås.

Det är dessutom de mer resurskrävande kommunala skolorna som förlorar på friskolornas etablering. Det är så tydligt i vår stad.

Den socialdemokratiska partikongressen i oktober 2005 erkände också detta problem, som märks i allt fler svenska kommuner.

Jag tror på att utveckla den kommunala skolan och satsa på gemensam utbildning - inte uppdelad utbildning.

Farsan_Baloo sa...

Men vänner. Frågan är ju inte huruvida vi skall tillåta friskolor eller inte. Så länge vi är med i EU kommer rätten att välja skola, och att starta egna skolor, att finnas. Det måste ju då ligga i kommunens intressa att göra kvalitén i utbildningen på kommunala skolor och på friskolor så lika som möjligt?

Sedan åter igen angående integration. Ju med kommunen skriker om att friskolan är en tillflyktsort för medel/överklass som inte vill att deras barn ska gå i skolan med "vanligt folk", ju mer segregerad blir skolan.

Socialdemokratin måste anpassa sin ideologi till verkligen och bli mer pragmatiska vad gäller frikolor. Låt vara att ni helst inte vill att vi skall få finnas. Men, nu gör vi det. Låt oss tillsammans verka för att föräldrar från arbetarklassen och invandrare får lika förutsättningar att söka sig till friskolan!

Det skulle minska segregering. Inte brandtal om hur dåligt systemet med friskolor är!

Patrik Renfors sa...

Moderat politik skulle bli den tongivande normen för samtliga borgerliga partierna, om det skulle vara så olycksaligt att de vinner valet i höst. Det har redan visat sig i antifackliga retoriken hos det före detta Centerpartiet som numera ligger till höger om "Högern."

Det är viktigt att påpeka att det finns fundamentala skiljelinjer mellan alliansens politik och Vänstersidans solidariska politik för minskade klass- och könsskillnader.
Vänstern, sossarna och LO måste både pragmatiskt samt visionärt påtala de oegentligheter som finns i borgarnas sakpolitik. Märk väl "sakpolitik."

Det finns väsentliga skillnader i utgången för de olika regeringsalternativen. Den abnorma borgerligas värdegrundens tydlighet, finns friskolereformens olyckliga intåg i Sveriges politik.
Vänstepartiet är skarpt emot, och majoriteten av de Socialdemokratiska kommunpolitiker säger sig vara mot friskolor, men samtidigt säger dina (s) kamrater i skolverket nästan uteslutet JA till nya etableringar. Oftast mot kommunernas vilja.

Jag anklagar inte dig som person Peter, eftersom att jag antar att du har en ideologisk vänsterådra dig, när du hyllar Ernst Wigfors i din presentation.

Scenariot med friskolor och skolpengsystemet drar massvis med resurser ur den kommunala förvaltningen, det medför att mer kommunala skolelever får en märkbart sämre standard i undervisningen. Det gör att fler elever flyttar som en ond spiral över till "elitskolorna".
Allt för att de tror att gräset är grönare på andra sidan.


Förresten, Peter jag tror att jag känner igen dig, du var med på Finlandsfärjan för något år sedan, när vi hade planeringskonferens med den regionala- fackliga ungdomskursverksamheten. Stämmer det?

Farsan_Baloo sa...

Patrik Renfors: Du verkar ha en kreativ lösning på problemet. Att YTTERLIGARE spä på fördomarna mot friskolor. Vår kö växer ytterligare av den dynga du skriver. Utan att någon tjänar på det!