torsdag, december 10, 2009

Varför lägga ner bygdebiblioteken utan att ens fråga folk först?

Det är inte så ofta jag reserverar mig i Kulturnämnden. Inte för att jag inte är engagerad i frågorna - tvärtom - men för det mesta brukar vi kunna komma fram till bra och konstruktiva lösningar för att utveckla Uppsalas kulturverksamhet i politisk enighet. Men så inte idag.

Förslaget till avtal mellan Kulturnämnden och Produktionsnämnden för vård och bildning om folkbiblioteksverksamheten (ja, jag vet, men så heter det…) skulle beslutas och i förslaget fanns nedläggningen av tre “utlåningsstationer” - små bygdebibliotek - i Gunsta, Järlåsa och Länna.

Dessa tre enheter är före detta folkbibliotek, som lades ner på 80-talet och som drivits vidare av ideella krafter. De tre små bygdebiblioteken kostar kommunen 70 000 kronor per år totalt - där hälften av summan är hyreskostnaden för en lägenhet som rymmer verksamheten i Gunsta.

Det går att se på denna fråga på olika sätt. Ett perspektiv är att verksamheterna inte är lika välskötta som ett reguljärt bibliotek och att lokalerna i flera fall är otillgängliga - helt riktigt, så är det. Då kan det vara bättre att ha en biblioteksbuss med ett mer uppdaterat utbud av böcker, filmer med mera. Samtidigt är problemet med det rullande biblioteket att det är svårare att bygga bra nätverk i lokalsamhället när biblioteket inte är rotat och förankrat i det.

Framför allt så är detta en fråga som bör diskuteras med dem det berör - de som faktiskt bor på orten. I diskussionen om de små bibliotekens framtid i Uppsala uppmärksammas sällan frågan om bibliotekens betydelse för lokalsamhället.

Jag och den övriga rödgröna oppositionen föreslog att vi skulle avvakta med beslutet och genomföra medborgardialoger där de boende i Gunsta, Järlåsa och Länna själva får diskutera hur de vill ha biblioteksverksamheten på sin ort. Det förslaget avslogs i sin helhet vad gäller Gunsta och Länna, och bara delvis vad gäller Järlåsa.

Frågan brådskar inte, det handlar inte om stora pengar i sammanhanget och vi hade gott kunna vänta ett par månader för att höra efter hur de berörda ser på saken och hur de vill utveckla så att vi får bra kulturverksamhet på orten. Politiken måste utgå från människorna.

3 kommentarer:

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Varför försöka lösa frågor i bred politisk enighet? Jag tycker att ett av problemen med politiken i Sverige är det förbaksade konsensustänkandet.
När jag röstar på vårt SAP gör jag det för att det är ett bra alternativ och något annat än borgerliga partier. Konsensustänkadet gör valet mindre intressant.
Jag tycker dock att det är en bra idé att slåss för att behålla bilbiotek.

Peter Gustavsson sa...

Jag håller med om att det är viktigt att stå för sina värderingar. Men om man kan få igenom en bra politik genom att påverka de partier som sitter i majoritet i sin riktning så ser jag inget syfte med konflikt för konfliktens skull. Den här gången misslyckades vi dock med det och var tvungna att rösta nej och reservera oss mot förslaget.

Edvin, socialdemokrat och socialist sa...

Du kan ha en poäng i det du skriver.
I din studiecirkel "I hela folkets händer" skriver du om en socialreformistisk och en socialrevolutionär linje, lite förenklat.
Jag upplever att det finns andra som idisslar sina fiina (läs:präktiga) inställning att de minsann samarbetar. I samma tradition finns de som ser strejker som maximalt något nödvändigt ont.
Det var den inställningen jag tänkte på när jag skrev mitt inlägg. Men jag vet att du inte är samförstånds-idisslare.