torsdag, maj 14, 2009

Bakläxa till Kulturutredningen

Kulturnämnden i Uppsala kommun har nu tagit ställning till Kulturutredningens betänkande. För att sammanfatta svaret i en mening kan man säga att vi ger utredningen bakläxa.

Som jag skrivit tidigare, så har jag en hel del synpunkter på förslaget och på vad vi skulle behöva i stället. Och som min parti- och nämndkollega Enn Kokk redan berättat så delas många av dessa synpunkter också av den borgerliga gruppen i nämnden. Hanteringen av denna remisstext handlar om politik på riktigt, fjärran från schablonbilder och löpsedelsrubriker.

Kulturnämnden ordnade en hearing ganska snart efter att utredningen kommit, och samlade in synpunkter från många delar av det professionella kulturlivet i Uppsala. Jag och nämndens ordförande Jan-Erik Wikström (Fp) deltog tillsammans med kontoret på en remisskonferens i Borlänge där vi fick del av ytterligare fler synpunkter. Det hela har diskuterats i partigrupperna och i presidiet, och en första text togs fram av kulturkontoret. Den borgerliga gruppen hade synpunkter på förslaget, och texten skrevs om och skärptes på många punkter. Så fick vi i oppositionen del av förslaget, och kom med ändringsförslag utifrån vår diskussion. Slutligen arbetades texten om igen av Bertil Norbelie (M). På mötet återstod två frågor som vi fortfarande inte hittat varandra i - synen på den så kallade portalparagrafen i de kulturpolitiska målen och synen på målet att kulturpolitiken ska "motverka kommersialismens negativa verkningar på kulturområdet". På den senare punkten lyckades vi möta varandra på halva vägen i nämnden, medan den första frågan gick till votering där oppositionen naturligtvis drog det kortaste strået och skrev ett särskilt yttrande.

Vad är det då för remissyttrande vi är (nästan) överens om? På alla centrala punkter motsätter vi oss utredningens förslag. Vi ger bakläxa till portföljmodell och huvuddelen av den stora ommöbleringen bland myndigheter på kulturens område. Vi vill ha kvar kvalitetskriteriet och kräver riktiga reformer vad gäller kultur för barn och unga.

Kulturutredningens förslag är baserat på en grundläggande premiss - ingenting får kosta pengar. Utredningen har därför försökt koka soppa på en spik och föreslå mer pang för befintliga pengar, men den uppenbara risken är att myndighetsomläggningarna för lång tid framöver i stället skulle innebära ökade kostnader. Portföljmodellen innebär en överhängande risk för såväl mer byråkrati som att kulturpolitiska mål kommer att underordnas andra närings- och regionalpolitiska syften.

Jag tycker det känns bra att kunna anta ett så pass skarpt formulerat och bra förslag till svar på Kulturutredningen.

2 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Applåder!! Snyggt jobbat. Kulturutredningens mischmasch och huvudsakliga inriktning på organisatoriska frågor gav ju intryck av en riktig byråkratirunda. Utan att veta vad ni egentligen avser med kraven på en handfast och knkret inriktning på barn och ungdomskulturen så tror jag att jag fortsätter applådera.

Markus Blomberg sa...

Kanske Sveriges mest sågade utredning någonsin...