torsdag, april 29, 2010

Våra fina torg kan vara annat än parkeringsplatser

Om jag har blivit en aning dålig på att blogga på sistone, så är det för att jag numera skriver mina alster på ledarplats i UppsalaDemokraten. Men här är den reservation som vi rödgröna i Kulturnämnden idag lämnade mot det borgerliga beslutet att gå emot en motion om att göra om parkeringsplatserna S:t Erikstorg och Fyristorg till vistelsetorg:
Vi delar motionärernas ståndpunkt att S:t Erikstorg och Fyristorg bör omvandlas till stadsrum. Miljöerna i Uppsalas historiska stadskärna kan användas på betydligt mer kreativa sätt än som parkeringsplatser. Kulturnämnden bör självfallet medverka i en sådan omvandling.

Som motionärerna skriver kommer stadskärnan aldrig kunna konkurrera med externhandeln i tillgänglighet med bil. Att göra innerstadsmiljön mer attraktiv att vistas i gör Uppsala som helhet mer attraktivt för boende och besökande. Därför är att göra dessa två torg i vårt historiska centrum till vistelsetorg mer prioriterat än att använda dem som parkeringsplatser i gatuplan.

Det finns alltid argument mot förändring, men i längden har stadskärnan gynnats av insatser som gjort den mer attraktiv att vistas i. Med det synsätt nämndens majoritet företräder hade Uppsala aldrig fått en gågata!

5 kommentarer:

Enn Kokk sa...

Jag har på min blogg skrivit både om detta och flera andra kulturnämndsfrågor, främst frågan om nytt konstmuseum.

Peter Gustavsson sa...

Jag ser det.

Nej, förstudien är ju just en förstudie och diskussionen om konstmuseets framtid har ju bara börjat. Framför allt gäller det ju att hitta en lösning på helheten där också landstinget och universitetet ingår.

Jan Wiklund sa...

Mycket intressant! I Stockholm har köpmännen förstått detta och valt arkitekten Jerker Söderlind, känd förespråkare för tät levande stad, till ordförande för sin organisation City i samverkan.

Samt bjudit in bland andra den stadspolitiska gruppen Alternativ Stad för att visionera om hur staden kan utvecklas.

Visionerna gör visserligen halt vid city - men så långt håller de bra: man vet fuller väl att kunderna inte kommer med bil utan går eller åker kollektivt, man vet att en stadsdel som bara består av kontor och butiker inte är bra ens för kontoren och butikerna. Alltså vill man satsa på kollektivtrafik och bygga bostäder. Plus lite smått och gott som t.ex. småparker och göra om bakgator till riktiga gator.

Peter Gustavsson sa...

Intressant.

Erfarenheten brukar ju vara att gågator ofta är impopulära precis när de införs, men när handlare och andra ser poängen så vänder det. Idag vill ju de flesta handlare på Svartbäcksgatan bortom S:t Olofsgatan att gågatan förlängs, exempelvis...

Martin sa...

Gör din röst hörd på Valresultatet
http://www.valresultatet.se