Bristande ledarskap kring Brexit blev Labours fall

Det känns tragiskt att vakna upp till en massiv konservativ seger i Storbritannien - ett land som betyder mycket för oss kulturellt och som vi ofta rätt eller orätt tar väldigt stort intryck över kring vad som är rätt väg framåt politiskt. Det innebär fem år med en massiv majoritet för Boris Johnson som premiärminister vilket är en riktigt riktigt dålig nyhet för den som hade hoppats på att ett av Europas allra värsta klassamhällen hade kunnat byta kurs. Storbritannien får aldrig uppleva Labours transformativa program för massiva investeringar i sjukvården, fler bostäder man har råd att bo i, en grön industriell revolution, bättre beskattning av de rikaste och återförandet av grundläggande service som vatten, elnät och järnväg i gemensamt ägande. 

Min analys efter att ha följt debatten och också samtalat med brittiska väljare vid dörrposterna i valrörelsen är att Labours problem började när man bestämde sig för att sätta käppar i hjulet för den folkomröstning som hade genomförts kring Brexit. När man försökte fälla utträdesavtalet i parlamentet och få till stånd en ny folkomröstning. Det gjorde att man inför många kärnväljare utanför storstäderna i klassiska arbetarklassområden i Midlands och norra England framstod som out of touch med väljarkåren, som en Londonelit som struntade i vad väljarna hade beslutat. Och eftersom Brexit för många av arbetarväljare utanför storstäderna hade kommit att bli en symbol för så mycket annat som är fel med det brittiska samhället - som egentligen handlar mer om växande ojämlikhet, vikande samhällsservice och en svagare välfärdsstat - så blev det därmed möjligt för många av dessa väljare att i detta val rösta för det parti som ville ”get Brexit done”. Och detta alldeles oavsett att det inte är så det kommer att bli - det kommer bli fortsatta långa och mödosamma förhandlingar i Bryssel om ett nytt handelsavtal mellan EU och UK. 

Jag säger inte att det här är en lätt fråga. Labour var klämda mellan två eldar i Brexitfrågan, och pressen för att obstruera utträdesavtalet och kräva en andra folkomröstning som överprövade väljarnas beslut kom inte minst från den egna rörelsens gräsrötter. Här hade krävts ett starkare politiskt ledarskap för att ta sig själva ur den kulturkrigsfråga Brexit hade blivit och kunna driva en konsekvent och tydlig linje. En linje för att hitta en förhandlad lösning med Theresa Mays regering om att säkra upp de viktigaste frågorna om arbetares rättigheter och andra viktiga minimistandarder i utbyte mot Labours röster för utträdesavtalet. En linje som hade överstökat Brexit som partipolitisk vattendelare, och gett Labour fältet fritt att kunna driva de frågor man ville driva. Frågor som var populära i valrörelsen men som drunknade i det eviga ostoppbara Brexitdramat. 

Labours politik var inte trovärdig i den fråga som var viktigast för väljarna. Väljarna såg att Jeremy Corbyn gång på gång bytte position, att han var otydlig om Brexit. Att han kompenserade en inkonsekvent linje med att höja tonläget, blev en käbblare snarare än en konstruktiv politiker som hittade vägar framåt. Och bristen på tydlighet drabbade partiet dubbelt upp - i stället för att framstå som statsmän som försöker hitta lösningar som samlar ett splittrat land ifrågasattes Labours och Corbyns trovärdighet såväl bland väljare som ville stanna i EU som bland dem som ville lämna.

En tid av prövning väntar nu för Labour. Där jag tror det första plågsamma beslut man behöver fatta är att inse att denna valutgång en gång för alla avgjort Storbritanniens relation till EU. Landet kommer att lämna EU, men kommer självklart att behöva ha en stark och förtroendefull relation till sina europeiska samarbetspartners. Sedan kommer Labour förr eller senare att behöva välja en partiledare att leda dem in i nästa val. 

Men Labour bör inte kasta ut barnet med badvattnet. Man är idag Västeuropas största politiska parti med mer än en halv miljon medlemmar, och man har mängder av effektiva kampanjresurser som redan påverkat debatten kraftigt kring åtstramningspolitiken. Nu är inte ett läge att överge den radikala välfärds- och ekonomiska politik som var starkt förankrad i medlemsleden och som var nyckeln till att partiet kunde gå upp kraftigt i valrörelsen från de skräcksiffror man hade några månader innan valet till utifrån europeiska måttstockar ändå anständiga 32 procent. 

Tvärtom - det är nu man bör höja tonläget. Mobilisera i hela samhället, och försöka pressa de konservativa att genomföra populära reformer. Vara en social massrörelse för förändring, fortsätta bygga kraft och folklig rörelse och vara redo att kliva in och förändra det brittiska klassamhället i grunden.

Kommentarer

Donald Trump sa…
Maxatron Plus treatment you think is convenient and effective to use. Manufacturers of these male enhancement products are always trying to find the best solution to this men's dilemma.
Bionatrol Pro Enhance force on the longer side of the penis or the shaft. The pressure then stimulates the tissues, thus making more room for blood to flow. The result would be a permanent extension on your
Jhon wick sa…
Synergex 7 One study, the Kinsey Report, is a constantly updated and rigorously researched report that contains information on the average penis size. This report has revealed that the average white male penis size is 6.2inches long and
Donald Trump sa…
Bluoxyn benefits in using these male enhancement products, not all men can be guaranteed best results. In addition, male enhancement treatments such as male enlargement patches may have disadvantages.
Donald Trump sa…
Ryzex Male Enhancement increasing the sex lives of both men and women. Some of the common ingredients are L-Arginine, Saw Palmetto, Zinc, Yohimbe, Ginkgo Biloba, and Ginseng, Many people who have taken these types of supplements have given high reviews about the products.
Jhon wick sa…
Keto Gedeon to have the support of family, friends and coworkers before undergoing any surgical procedure.
Donald Trump sa…
Super Fast Keto Boost While there are many factors that can deter a person's efforts, certainly, those around her should not. Maintaining an audience for change that supports the person's movement toward change is certainly not a difficult task
Maxwell sa…
Keto Trim 800 Lastly, the audience that supports the person's weight loss provides the client a sense of connection from which to begin to develop a sense of purpose in her pursuits. When the person is able to connect her efforts
Donald Trump sa…
Ultragenik Keto determine how many calories your body requires per day to maintain itself. Once you have determined approximately how many calories your body requires to operate, reduce you calorie
Maxwell sa…
Rapid Fast Keto Boost His often ground breaking articles can be found in publications such as Lets Live, Muscle Media , MuscleMag
Jhon wick sa…
Evianne Cream If you find the components I have mentioned above in your anti wrinkle cream's prospect that means you have made a good choice.
Donald Trump sa…
Spartan Keto . By doing this, the weight you lose is more likely to stay off and, by setting achievable monthly targets rather than unrealistic weekly targets, you are more likely to meet them.
Donald Trump sa…
Ultimate Keto Boost immediate weight loss. By doing this, the weight you lose is more likely to stay off and, by setting achievable monthly targets rather than unrealistic weekly targets, you are more likely to meet them.
Donald Trump sa…
Fusion Rise Keto There are so many weight loss programs out there today, it can be difficult and confusing to choose the right one. If you are online like most people are these days, the list of diets and programs is endless, and the pros and cons of each are buried in hype and sales copy. So how do you choose?
Donald Trump sa…
Optimal Rock Natural male enhancers are great on their own but for some men, it might be advisable to use one or two of the best products in conjunction, in order to give you that maximum result you want.
Donald Trump sa…
NutraLite Keto are giving your body the nutrients that it needs to recuperate from your healthy weight loss and quick weight loss efforts, but the last ingredient is rest.
Top Rated Back Massager massage techniques, here's how to give a back massage. Follow these simple steps.

Populära inlägg i den här bloggen

Ros och ris åt Socialistiskt Forum

De tio årstiderna - En diktsamling

Industrisamhällets problem