Inlägg

Visar inlägg från juni, 2007

Egenintresse bakom privatiseringar

När de borgerliga partierna införde tvångskonkurrens av de kommunala verksamheterna – så kallad utmanarrätt – beskrev vi socialdemokrater det som att ” Uppsala blir en ideologisk experimentverkstad ”. Jag undrar om vi inte hade för höga tankar om våra politiska motståndare då vi trodde att det handlade om ideologi. Att döma av vad som skrivs i UNT:s spalter i dagarna är det lätt att tro att det för flera borgerliga politiker lika mycket handlar om rent ekonomiskt egenintresse .

Holländska socialdemokrater för folkomröstning

Den parlamentariske ledaren för de holländska socialdemokraterna Jacques Tichelaar har sagt att han "inte ser ett enda argument för att inte hålla en folkomröstning", rapporterar EU Observer . Socialdemokraterna sitter i regeringsställning sedan valet i vintras och kommer därför att spela en viktig roll i regeringens beslut om holländarna ska få rösta om den ompaketerade EU-grundlagen. Det finns även starka krafter för folkomröstning bland både förespråkare och motståndare till EU-grundlagen i parlamentet. Irlands grundlag stipulerar landet alltid måste hålla folkomröstning om nya EU-fördrag, och den irländska folkomröstningen äger rum under nästa år.

Kulturprivatiseringskommittén kritiseras

I dagens UNT intervjuas jag om direktiven till kommittén som ska se över kulturpolitiken. Jag säger ungefär samma sak i tidningen som jag skrev här på bloggen . Astrid Claeson skriver också en läsvärd kommentar: När Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande anklagar den förra regeringen för att ha fört en stillastående kulturpolitik glömmer hon ett antal saker. Den förra regeringen kanske inte var hysteriskt aktiv vad gällde kulturen - men de drog inte in stöd i rasande fart, de försökte med mångkultursatsningar och genusperspektiv. Oavsett vad man tycker om dessa - misslyckade och på många vis idiotiska - satsningar kan man knappast säga att de inte försökte. Den nuvarande regeringen har mest varit tyst. Bortsett från standardkommentarerna som "vi vill värna kulturarvet" eller "kulturen måste värnas". [...] Om kulturen skulle bli beroende av sponsring är det en olycklig utveckling. Dels omöjliggörs långsiktig planering, dels är man beroende av sponsorns godkä

Kulturen får betala skattesänkningar?

Dagen efter att Anders Borg meddelat att skatterna ska sänkas ytterligare skriver Kulturdepartementet i direktiven till sin privatiseringskommitté att "andelen enskild finansiering inom kulturlivet bör öka". Och gör Skatteverkets generaldirektör till ledamot av en kommitté som ska se över kulturpolitiken. När de rika får mer pengar över ska de bli kulturmecenater med finfina skatteavdrag. Hurra! Läs mer här .

Ledarkrig i Skånska Dagbladet

Det är sällan man får se ett ordkrig mellan två ledarsidor i samma tidning, men sedan c-tidningen Skånska Dagbladet skaffat en s-ledarsida för att ta över Arbetets gamla läsare har det blivit fullt möjligt i Malmö. Och nu är det i gång. Jag tar mig för pannan när jag läser Lars J Erikssons urbota korkade ledare från söndagens Skånska Dagbladet . Det gjorde Tony Johansson också, och skrev ett svar . Och i dag skriver Lars J Eriksson en replik . To be continued.

Kulturministern tillsätter privatiseringskommitté

Cecilia Stegö Chilò blev inte långvarig som kulturminister, men Lena Adelsohn Liljeroth fortsätter arbetet med att privatisera kulturpolitiken med betydligt större framgång. På ett drygt halvår som kulturminister har Adelsohn Liljeroth bland annat lyckats avskaffa den fria entrén på statliga muséer, strypa stödet till En Bok För Alla, riva upp avtalen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Adelsohn Liljeroth medverkade i beslutet att kraftigt försämra kulturarbetarnas villkor genom att urholka deras försäkringsskydd vid arbetslöshet, och hon såg på utan att göra något när EG-domstolens beslut ledde till momschock för åtskilliga teatrar. I dag tillsätter Adelsohn Liljeroth en kommitté med det popiga namnet Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer . Det finns ingen anledning att tveka - privatiseringen av kulturen har bara börjat. Direktiven säger att "andelen enskild finansiering inom kulturlivet bör öka" och att kommittén därför ska se över hur S

Sven Otto Littorin om sin masterexamen

Fantastisk intervju med Sven Otto Littorin om hans "examen" - måste ses till slutet. Jag tycker fortfarande att det är helt otroligt att han kommer undan utan att lämna ut sin uppsats, fast hans ständiga argument är att han har skrivit en sådan och har haft en handledare. Så länge han inte ens kan lämna fram uppsatsen är papperet från Fairfax inte värt mer än om Kelloggs hade skrivit ut ett akademiskt diplom för att Littorin samlat fem flikar från cornflakespaket. Och detta från regeringen som talar om mer kunskap i skolan...

Ut ur EU-skyttegravarna!

Jag kommer snart att kommentera det nya EU-fördrag som förhandlades fram i helgen. I väntan på detta lägger jag upp den artikel av Anna Hedh och undertecknad som publicerades i senaste Tiden - Ut ur EU-skyttegravarna! Jag vill också passa på att rekommendera en prenumeration på arbetarrörelsens idétidskrift Tiden som blivit mycket mer intressant med Bosse Bernhardsson som chefredaktör - klicka här för mer information. Nästa val i Sverige är till EU-parlamentet i juni 2009. Detta val blir en generalrepetition inför de allmänna valen året därpå. Men förutsättningen för en s-framgång är att rörelsen lyckas komma upp ur skyttegravarna och formulera en gemensam EU-politik. En socialdemokratisk röst i Europa tystnade i september 2006. För första gången sedan Sveriges inträde företräds vi nu av en borgerlig regering i EU. Detta är djupt tragiskt för alla progressivt inriktade människor i Europa. Den svenska s-regeringen var viktig både för att driva frågor som miljö och konsumentskydd och

Hej då Blair, hej då blairism!

Bild
Tony Blair gjorde vad Göran Persson borde ha gjort. Han avgick medan tid var. I går morse, några timmar innan Gordon Brown tillträdde som Labours nya ledare , låg regeringspartiet före de konservativa för första gången på åtta månader . Gårdagen bjöd på stor dramatik när rösterna i valet av vice partiledare sammanräknades. Som jag beskrivit tidigare skickar detta val en signal om vart partiet är på väg. Sammanräkningen återfinns här . Systemet för ledarval i Labour är något komplicerat till följd av långvariga strider som landat i en kompromiss, så en kort förklaring kan vara på plats. Medlemmarna i partiet, medlemmarna i affiliated associations (främst facken) och Labours parlamentariker har en tredjedel av rösterna var. Man röstar genom att gradera kandidater som på barnens julklappslista ungefär. Den kandidat som får minst förstahandsröster åker ut, och denna kandidats andrahandsröster fördelas på de övriga kandidaterna. Så håller man på, slår ut den som får minst röster i va

Förnyelse i EU-politiken

Det var ord och inga visor från Morgan Johansson i gårdagens riksdagsdebatt inför förhandlingarna om ny grundlag för EU: Folket har inte valt de där slängkapporna i EG-domstolen. De är oavsättliga. De deltar inte i något offentligt samtal, de fattar beslut och sedan är det locket på. Makten har talat [...] Vi har varit naiva när det gäller EG-domstolens roll. I praktiken har bestämmanderätten över centrala delar av svensk alkoholpolitik överlåtits till EG-domstolen. [...] Har man rätt att vidta fackliga stridsåtgärder för att hävda svenska kollektivavtal? Alltså den ordning som växte fram under 20- och 30-talen med arbetsdomstol och Saltsjöbadsavtal och som nu några jurister i Bryssel ska sitta och döma över. Det är egentligen inte klokt när man tänker på det. [...] Då ska de här juristerna sitta och bestämma över vilka tidningar som ska få leva och vilka som ska få dö. Inte undra på att Bonniers redan börjar lobba. Vad kommer härnäst? Bostadspolitiken? Eller någon av våra grundlagar
Bild
SSU Uppland arrangerar en streetbasketturnering med hiphopkonsert, grafitti-workshop, tv-spel, barbecue med mera i Gränby den 6 juli. Folkrörelsearbete i praktiken!

Sju av tio sossar vill folkomrösta om EU-grundlag

I dag damp Tiden ner i brevlådan med en artikel av mig och Anna Hedh om att vi måste upp ur EU-skyttegravarna. Samtidigt kommer en ny mätning som visar att sju av tio s-väljare vill folkomrösta om EU:s grundlag. En stor del av kritiken mot socialdemokratin har handlat om maktfullkomlighet och att vi inte låtit folk komma till tals. Mona Sahlin har tagit denna kritik på allvar och talat om en förnyelse nerifrån och upp. Förhandlingarna om EU:s nya grundlag pågår nu för fullt, och trots holländarnas och fransmännens nej ser det bara ut att bli kosmetiska förändringar. Fredrik Reinfeldt tycks vara helt med på tåget, trots att han representerar EU:s mest EU-kritiska folk . Synovate Temo har gjort en mätning på uppdrag av vänsterpartiet som visar att sex av tio vill ha en folkomröstning om denna nya grundlag. Bland s-väljarna är denna uppfattning ännu starkare - sju av tio sossar vill ha en folkomröstning medan endast en av fyra s-väljare är mot en sådan. Se fjärde sidan i undersöknin

Kajsa Borgnäs ny ordförande för s-studenter

Jag kan inte annat än hålla med Marta Axner i omdömet om s-studenters nya ordförande: Jag känner Kajsa som en drivande och engagerad person med enorm kapacitet - få personer jag har träffat kan så snabbt som hon sätta sig in i nya sammanhang och områden och lära sig de viktiga frågorna och linjerna. Hon har en skarp analytisk förmåga och dessutom förmågan att formulera sig, inte minst i skrift. Kajsa har också förmågan att omsätta idéer i praktisk handling och det ska bli mycket spännande att följa studentförbundet under hennes ledarskap. Kajsas linjetal som inleder hennes nya blogg är högklassigt och ideologiskt skarpsinnigt, precis som Kajsa själv. Grattis Kajsa, grattis s-studenter och grattis socialdemokratin!

Sommarprat och McDonalds-miljoner

LO-tidningen intervjuar sommarprataren Åsa Linderborg (10 juli - då sitter jag klistrad vid radion) och skriver om miljonregnet över McDonalds som är följden av regeringens dyra och dumma "arbetsmarknadspolitik". Läs!

Labour viker åt vänster

I dagens debatt i brittiska underhuset "anklagade" den konservative ledaren David Cameron den avgående premiärminister Blair för att hans parti "viker åt vänster". Och nog är den pågående debatten om vem som ska bli Gordon Browns parhäst intressant. Under de gångna veckorna har kandidater försökt överträffa varandra i krav på återvitalisering av partiorganisationen, fler bostäder, ökad fördelning, ett slut på privatiseringar och kritik mot Irakkriget. I dag krävde Jon Cruddas en åternationalisering av de brittiska järnvägarna. På söndag den 24 juni vet vi vem som vinner Labours medlemsomröstning.

Klassröstandet växer

Det har sagts förr och det tål att upprepas: Den goda nyheten är att vi skulle vinna om det var val i dag . Den dåliga nyheten är att valet var för ett drygt halvår sen. Som vanligt visar SCB:s partisympatiundersökning vilket extremt tydligt klassamhälle Sverige är. Bland icke facklärda varuproducerande arbetare röstar 70 % på socialdemokraterna medan 79 % av de större företagarna röstar på moderaterna. Och klassröstandet växer. Explosionen i väljarstöd för socialdemokraterna handlar uteslutande om ett växande stöd i arbetar- och tjänstemannagrupperna. Bland SACO-medlemmar och företagare står vi still, medan vi ökar mycket kraftigt bland samtliga arbetargrupper och bland lägre tjänstemän (gruppen I - inte gruppen II som innehåller arbetsledare och förmän) och tjänstemän på mellannivå. Vi växer överallt, men mest i Stormalmö och östra Mellansverige. Och som vanligt är socialdemokraterna som starkast i 50-talistgenerationen (53,4 % bland personer mellan 50 och 54 år) medan v och mp s

Allt ska bort

Borgarna har gjort Uppsala till en ideologisk experimentverkstad. I går antog de borgerliga majoriteten i Uppsalas kommunstyrelse regler för det tvångsprivatiseringsprogram som lägger en tung bila hotande över hela den kommunala verksamheten. Samtidigt beslutade borgarna i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna sju nya gymnasiefriskolor med cirka 1500 nya elevplatser - trots att vi vet att det är betydligt lägre lärartäthet på friskolor än på kommunala skolor. Läs mer här . Vänsterpartiet i Uppsala har nu utmanat Uppsalas borgerliga kommunalråd - de kan göra jobbet billigare och effektivare. Riktigt roligt . Här nedan ser ni en artikel jag skrev i höstas men aldrig hann med att få publicerad nånstans - alltid kan det inspirera någon: Tvångskonkurrens - den nya svenska modellen? Borgerligt styrda kommuner och landsting nedmonterar nu den offentliga sektorn genom en ”utmaningsrätt” som innebär en tvångsmässig konkurrensutsättning. Driften av förskolor, vårdboenden, sjukh

Är det bara jag ...

... som tycker att det intressanta i det här fallet inte är huruvida Jens Henriksson är rätt man för jobbet (det är jag helt säker på att han är) utan att den person som var Pär Nuders närmaste man faktiskt är gudfar till Anders Borgs dotter?

Född den sjätte juni

Enn Kokk skriver klokt om nationalism och nationaldagen. Själv hade jag ytterligare ett skäl att fira på republikens dag - jag fyllde trettio i går.

Mona tycker vi har råd med rättvisa

Hade inte sett det här förrän nu - och enligt Kommunalarbetaren sade Mona att "Vi har råd med högre lägstalöner och vi har råd med rättvisa." Lyckade formuleringar är till för att användas!