Inlägg

Visar inlägg från april, 2008

Fira Första maj!

I dag firar Uppsala in våren, i morgon kämpar vi för rättvisa. Här är tiderna för LO och socialdemokraternas tåg: 13.30 Samling Odinslund (nedanför Carolina Rediviva) 14.00 Demonstration genom Uppsala till Vaksala torg 14.30 Möte på Vaksala torg, Musikunderhållning av STGK, politiskt hiphop-kollektiv från Stenhagen, tal av fackliga och politiska företrädare bland annat Erland Olausson, LOs förste vice ordförande 16.30 EFTERFEST på restaurang Flustret, buffé och mingel 200 biljetter sålda, det kommer bli en fantastisk fest! Ni som inte har förköpt biljetter är också välkomna men vi kan inte garantera att det finns mat till de som ej förköpt biljetter. Vi ses!

Plakatverkstad och förlorade år

Dagens Upsala Nya Tidning innehåller en stor och fin artikel från LO och socialdemokraternas plakatverkstad inför första maj . Årets demonstration kommer bli nånting speciellt - förstamajkommittén under ledning av Lisa Björck har jobbat på riktigt bra med förberedelserna. Du hittar information om tåget här . På LO Uppsalas blogg hittar du mer information om den omfattande mobilisering som pågått under mars och april i år. I dagens UNT finns också en debattartikel inför dagens kommunfullmäktige där bokslutet för 2007 ska behandlas. Erik Pelling, Hilde Klasson, Ulrik Wärnsberg och jag skriver bland annat att: Med ett socialdemokratiskt styre hade de goda tiderna kunnat användas till att minska långtidsarbetslösheten, öka personaltätheten i förskolan och satsa på kollektivtrafiken. Nu går 2007 i stället till historien som de förlorade chansernas år för Uppsala.

Anna Hedh ny ordförande för Socialdemokratiska EU-kritiker

På söndagen höll Socialdemokratiska EU-kritiker årsmöte. Till ny ordförande utsågs EU-parlamentarikern Anna Hedh. Hon efterträder Sören Wibe. - EU tar sig alltmer formen av en stat. Detta sker utan någon större debatt och det är en utveckling som aldrig godkänts av svenska folket. På alltfler områden inskränks Sveriges självbestämmande. Till och med strejkrätten ifrågasätts, säger Anna Hedh. - Den mest angelägna uppgiften just nu är att stoppa ratificeringen av Lissabonfördraget, säger Anna Hedh. Främst måste vi få garantier för vår svenska arbetsmarknadsmodell. Fördraget överför ännu mera makt till EU-institutioner och slår fast att EU-lag gäller före svenska lagar. - Socialdemokratiska EU-kritiker ska arbeta för en konstruktiv och tydlig oppositionspolitik när det gäller EU-frågor både hemma och i EU, avslutar Anna Hedh. Till vice ordförande valdes Tony Johansson, verksam i Lunds arbetarekommun och ledarkrönikör i Skånska dagbladet. - Hittills har Socialdemokratiska EU-kritiker

Försvaret drar undan mattan under Uppsala Air?

Gårdagens besked att försvarsmakten överväger att lägga ned Uppsala garnison förändrar i ett slag förutsättningarna för debatten om civilflygplats på Ärna. Fram tills nu har alla utgått från försvarets besked att man kommer att ha kvar viss verksamhet på Ärna. När det nu framkommer att en nedläggning av hela Uppsala garnison diskuteras på allvar kommer allt i ett helt nytt läge. Att Uppsala garnison, tidigare F16, ligger alldeles intill staden och hämmar dess expansion norrut och västerut har varit ett grundfaktum i all stadsplanering i Uppsala under mycket lång tid. Försvinner denna anläggning öppnas möjligheter att bygga bostäder, arbetsplatser och annat både på själva Ärna och i de områden som ligger i den värsta bullerzonen. Ingen hade tänkt tanken att lägga en flygplats direkt intill stadsbebyggelsen om Ärna flygplats byggts idag. Om gamla F16 ser ut att vara på väg att avvecklas helt vore det väl dumt att låsa fast sig vid en sådan användning av området, när det finns en inter

Demokrati, strejk och valseger

Uppsala arbetarekommun beslutade igår efter omröstning att säga ja till mina, Lisa Björck och Erik Pellings förslag till ändringar i förslaget till hur vi utser våra kandidater. Representantskapet ansåg att det var rimligt att valberedningen bereder förslaget, inte är medbeslutande. Många röster i partiets medlemsomröstning ska alltså också fortsättningsvis vara grunden för att kunna sitta och representera oss i kommunfullmäktige. En seger för demokratin! Sjuksköterskorna strejkar. Självklart ska vi socialdemokrater stödja strejken. Håkan A Bengtsson skriver om att Florence Nightinggale fått nog och skriver att den offentliga sektorns resurser måste växa. Couldn't agree more. Ska vi sänka skatten eller ska vi se till att ha bra arbetsvillkor för välfärdsarbetarna? Valresultatet till Uppsala studentkår är nu klart . S-studenter fick ett mandat till. Gratulerar!

Bli supporter!

Idéer behöver både stöd och mothugg för att växa. Bli supporter idag!

(S)kåne visar vägen mot EU-valsegern

I går beslutade socialdemokraternas största partidistrikt, Skåne, att säga ja till det nya EU-fördraget men vill att Sverige väntar med ratificeringen till dess att kollektivavtalen kan garanteras. Uttalandet är ett tungt slag mot partiledningens försök att tysta ner och gömma frågan - ett arbete som tycks ta stor del av Wanja Lundby-Wedins tid och kraft för närvarande. Skånedistriktets uttalande är bara det senaste i en lång rad uttalanden och artiklar som visar på hur stämningen inom arbetarrörelsen börjar närma sig kokpunkten i frågan om kollektivavtalen och EU. Åtskilliga årsmöten för fackförbund och arbetarekommuner runt om i landet har antagit skarpa uttalanden om Vaxholmsfallet och kopplat det till Lissabonfördraget. Och Byggnads' ordförande Hans Tilly kräver numera att utredningen om konsekvenser och åtgärder med anledning av Vaxholmsdomen ska vara klar " innan riksdagen tar ställning till Lissabonfördraget ". Uttalandet från Skånes partidistrikt gör att partil

Varför är det så fel att låta medlemmarna bestämma?

Uppsala arbetarekommuns styrelse föreslår en ny modell för att tillsätta våra listor inför 2010 års val. Förslaget är ett steg bakåt som minskar partiets interna demokrati. Jag har valt att reservera mig mot förslaget. Sedan 1994 har Uppsala arbetarekommun låtit medlemmarna själva bestämma vilka kandidater vi ska föreslå på våra listor. Jag tycker att det är en bra procedur som jag är stolt över i dessa tider med allt tal om ett parti i människors vardag, behovet av ett starkare folkrörelsearbete och att öka medlemskapets värde. I Uppsala får du faktiskt som medlem en katalog inför valen med alla nominerade kandidater i alfabetisk ordning och du får rösta på just de kandidater du helst vill se. Resultatet av medlemsomröstningen väger mycket tungt, och valberedningen har under tidigare val bara fått justera resultatet utifrån kriterierna att det ska vara varannan kvinna och varannan man samt att minst var femte ska ha utländsk bakgrund, definierat som minst en förälder född utomland

Rösta i årets val!

Valet i Uppsala Studentkår började igår måndag. Valet pågår till den 21 april kl. 20.00. S-studenter vill höja studiemedlet och sänka hyrorna. Att studenter lever under existensminimum är oacceptabelt! Förbättra skolans datorer och nätkapaciteten. Bärbara datorer till doktorander. För ett jämlikt och rättvist universitet – mot social snedrekrytering och diskriminering. För minst 10 timmar lärarledd tid per vecka, möjlighet till praktik för alla. Mer kurslitteratur på biblioteken. Om du studerar i Uppsala eller är distansstudent på Uppsala Universitet så kan du rösta med hjälp av ditt kårleg (och tillhörande valkod) på kårvalssidan . Laboremus har också producerat två valfilmer som du borde kolla in - de finns här och här . Sprid dem gärna! All information om S-studenter och ett utförligt valprogram återfinns på Laboremus hemsida . Rösta idag - klicka in här!

Fan ta EG-domstolen!

Den tyska delstaten Niedersachsen tyckte att de som byggde åt dem skulle ha rimligt betalt. Men det fick de inte. EG-domstolen beslutade idag att staten Niedersachsen utförde diskriminering när den krävde att de polska byggnadsarbetarna skulle ha lika bra betalt som tyska byggnadsarbetare (!) Byggnads ordförande Hans Tilly är orolig för arbetstagarnas trygghet: Det man säger i domstolen är att företagens fria rörlighet går före arbetstagarnas trygghet, säger han till TT. - Det är absolut felprioriterat. Och det tror jag inte att någon hade en tanke på, att det skulle kunna gå åt det här hållet, när man pratat om fördelarna med EU; att man ska ut på en lönekonkurrens på den europeiska arbetsmarknaden, tillägger han.