Inlägg

Visar inlägg från 2007

Nyårsreflexioner

Det är trevligt med nyår. Vi ringer ut det gamla och ringer in det nya. Som alla vi datoranvändare vet kan en omstart göra underverk med det mesta. Men medan raketerna och champagnekorkarna flyger finns det skäl att fundera på vad detta nya är som vi ringer in. Vad kan vi vänta oss av det nya året? Som vanligt gör människorna sin egen historia, men de gör den inte av fri vilja, inte under självvalda utan under omedelbart föreliggande, givna och nedärvda omständigheter. Det är en extrem lågoddsare att världen också år 2008 kommer att präglas av klass- och könsförtryck, liksom att människor kommer att fortsätta förföljas på grund av sin etniska härkomst och sin sexuella läggning. Också nästa år kommer tiotusentals barn att dö dagligen av svält och lätt botbara sjukdomar, trots att mänskligheten sedan länge haft resurserna att se till att varje världsmedborgare får tillgång till det nödvändigaste. Mycket blir detsamma, men mycket förändras också. Som riksbankschefen förklarat är vår e

Mobiliseringen av löntagarna är A och O

Jag har ägnat stora delar av julhelgen åt att läsa ikapp i tidskrifter jag prenumererar på men inte haft tid att läsa under en alltför upptagen höst. Det är en rätt häftig känsla att plöja igenom artikel efter artikel och på det sättet få en snabb helhetsbild av vänsterns idédebatt som den gestaltat sig under ett halvår. Det finns mycket att säga om vad som diskuteras och inte, men jag har reflekterat över en sak som jag tror är väldigt viktig för våra framtida vägval. Det har etablerats en sanning att stridslinjen vid nästa val kommer att vara medelklassväljarna i storstäderna. Och visst, det kan vara viktigt att vinna dessa grupper. Men det man kan läsa ut av exempelvis SCB:s novembermätning är att socialdemokraterna inte i någon större utsträckning vunnit väljare som i egentlig mening tillhör medelklassen. Detta trots att socialdemokraternas opinionssiffror ekar efterkrigstid snarare än efterkristid. SCB har i sin mätning en utmärkt socioekonomisk indelning som ger en god inblick

"This system is corrupt"

Jag har inte riktigt kunnat bestämma mig för vilken demokratisk kandidat jag stödjer i nästa års amerikanska presidentval. Jag har läst en hel del om de olika kandidaterna och gradvis har en uppfattning formats. Det är ett spännande race. Visst vore det fantastiskt med en kvinnlig president. Visst skulle Barack Obama bokstavligt talat sätta färg på presidentposten. Det skulle skicka chockvågor genom det amerikanska samhället, och bidra till att förändra människors attityder. Otvivelaktigt. Men efter att ha läst artikel på artikel och surfat runt har en uppfattning formats grundad på vad kandidaterna faktiskt står för politiskt. En kandidat har drivit en tydlig kampanj mot det politiska och ekonomiska etablissemanget, och gjort det med bravur. Det inger stort hopp, för det stora problemet i amerikansk politik är att stora delar av arbetarklassen i USA:s mer lantliga delar har gått över till att rösta republikanskt. Det är det som drivit den amerikanska politiska skalan så långt till

I stället för julkort

Bild
Jag tillhör en generation som aldrig riktigt lärt mig att skicka julkort. Med risk för att anklagas för att ha dålig humor - jag tillhör en post-postgeneration. Så alla nära och kära som inte fått något julkort - ta inte illa upp. Jag tänker på er, och hoppas ni får en fantastiskt god jul och ett underbart nytt år.

Jan Eliasson

Socialdemokraternas bloggsatsning fortsätter, nu genom denna bloggintervju med Jan Eliasson utförd av Jonas Morian och Nina Unesi. Jan Eliasson har som vanligt en stark utstrålning av kompetens och engagemang, särskilt i svaret på de båda sista frågorna om Balimötet och om skillnader mellan socialdemokratisk och borgerlig utrikespolitik. Detta är en intressant form, även om flera självklara följdfrågor aldrig kom att ställas i intervjun. Menar Jan Eliasson verkligen att v och mp inte idag är aktiva och driver på inom EU? Säger Jan Eliasson att vi inte behöver en egen försvarsindustri längre, och att Sverige därför kan sluta upp med vapenexporten? Men det är en trevlig intervju.

Vaxholmsdomen och de små stegens tyranni

Jag har nu läst in mig på motiveringarna bakom Vaxholmsdomen . Det är ju ganska uppenbart med tanke på utfallet, men det kan ändå behöva sägas. EU-fördragen garanterar inte konflikträtten. För i praktiken är den "grundläggande rättigheten" att vidta fackliga stridsåtgärder inte alls särskilt grundläggande. Den kommer alltid att ställas i relation till - i praktiken underordnas - den fria rörligheten för varor och tjänster, arbetskraft och kapital. Socialdemokratin är pragmatisk. Det är en del av vår styrka. Och i dag ser vi hur fackliga ledare blixtsnabbt anpassar sig till domstolsbeslutet och går in för att få regeringen att täppa till det kryphål för social dumping som just uppstått. Det är ett klokt agerande. Samtidigt finns en fara i detta. EU-anpassningen av den svenska välfärdsstaten sker inte i ett enda slag, utan är ett de små stegens tyranni. Vi har redan i klassisk svensk komma-överens-anda förhandlat bort införselkvoterna på alkohol, och nu förhandlar vi till oss

Dags att diskutera EU-medlemskapet seriöst

När Arbetsdomstolen skickade Vaxholmsfallet vidare till EG-domstolen den 29 april 2005 skickade LO ut ett mycket skarpt formulerat pressmeddelande. Det verkar inte ligga på nätet längre. Så jag lägger upp det här för alla som är intresserade: Oerhört allvarligt om EU skulle bestämma om fackliga stridsåtgärder i Sverige 2005-04-29 Arbetsdomstolen har i ett tidigare beslut i ”Vaxholmsfallet” förklarat att det inte är sannolikt att EG-rätten har någon betydelse för rätten att vidta stridsåtgärder i Sverige. Arbetsdomstolen är dock som högsta instans på nationell nivå skyldig att inhämta EG-domstolens yttrande om det inte är uppenbart att det inte behövs. Genom dagens beslut har domstolen kommit fram till att det inte är uppenbart att EG-rätten saknar betydelse för målets utgång och har därför bestämt sig för att inhämta EG-domstolens yttrande. - Jag betraktar det som näst intill uteslutet att EG-domstolen skulle avge en dom som i praktiken skulle innebära att E

Lästips om jämlikhet och förnyelse

Bild
Julpysslar för fullt men kan inte undanhålla de bloggläsare som eventuellt fortfarande tolererar min minst sagt ojämna frekvens i skrivandet några intressanta lästips. Dels Dagens Arena som nu snurrat på ett tag med högintressanta och viktiga artiklar, inte minst av den fenomenale Björn Elmbrant som offrat sin position på P1 för att kunna rikta skarp kritik mot dagens samhällsutveckling i denna webbtidning. Alltid lika skarpa Katrine Kielos skrev häromdagen om att De rika är rikare än vi trott . Läs! Men dels också Jon Cruddas' och Jon Tricketts artikel i senaste New Statesman om läget i Labour - Hur New Labour blev till ett gift . Jon Cruddas var kandidat till att bli vice ordförande för Labour i sommarens medlemsomröstning och fick flest röster men inte nog med andrahandsröster för att vinna. Han har vägrat att ta en plats i regeringen för att kunna fortsätta sin konstruktiva kritik mot New Labour. Det anses allmänt i parlamentskretsar att han skulle vinna omröstningen om den v

Uppsala kommun bryter fortfarande mot lagen

Vid dagens sammanträde i kulturnämnden behandlades nämndens plan för folkbiblioteken, eller "biblioteksplanen" som den felaktigt kallas. Planen behandlar nämligen inte de så oerhört viktiga skolbiblioteken - något som bland annat mina anteckningar från Bok & Biblioteksmässan klargör vikten av. Den borgerliga majoriteten har misslyckats med att ta fram en biblioteksplan för Uppsala kommun. Bibliotekslagen säger att kommuner och landsting ska anta "planer för biblioteksverksamheterna". Detta gäller alla bibliotek i kommunerna, både folk- och skolbibliotek. Detta skriver nämndens ledamöter från s, v och mp i ett särskilt yttrande till beslutet: Den plan som förelagts kulturnämnden vid dagens möte är inte en biblioteksplan i lagens mening, då den inte inbegriper skolbiblioteken. Det är positivt att vi nu har en plan för folkbibliotekens verksamhet, och vi stödjer planens huvudsakliga inriktning. Däremot är det fel att kalla planen för en biblioteksplan. Vi ha

Stoppa Ärna flygplats!

Gårdagskvällens beslut är nu officiellt - socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Uppsala säger nej till civilflyg på Ärna flygplats. Argumenten för detta är många och starka. Vi har en internationell storflygplats tjugo minuter bort med tåg - det verkar minst sagt märkligt att vi skulle behöva en flygplats till. Flygets stora expansionsperiod ser också ut att närma sig ett slut. Inrikesflyget minskar redan till följd av att tåget stärkt sin ställning, medan den exempellösa expansionen av utrikesflyget inte lär pågå länge till med tanke på de växande kraven på att beskatta flygbränslet (som idag är obeskattat till skillnad från alla andra bränsleslag) och/eller föra in flyget i systemet med utsläppsrätter. I detta läge är det oerhört viktigt att slå vakt om Arlandas ställning så det inte blir en matarflygplats till Kastrup. Att idag 2007 lägga en flygplats i direkt anslutning till en stor stad verkar också helt huvudlöst. De som skulle drabbas av kraftigt buller i stort sett hela dy

Att lägga sig till mitten är inte bara farligt på landsvägen

Några av kommentarerna till mitt inlägg om det danska valet illustrerar med all önskvärd tydlighet konsekvenserna av mittenvägen till katastrofen . Läs !

EU: Cynisk maktfullkomlighet, slöseri och förskingring

Har lagt upp några nyheter från Bryssel en vanlig novemberdag på min blogg EU-förnyel(s)e. Ska unionen kunna reparera sitt skamfilade rykte funkar det inte att köra över folket och att inte ha koll på vart pengarna går .

Storebror ser dig

Ordfront och Timbro gjorde igår ett gemensamt utspel mot det förslag om utvidgad övervakning som riksdagen tar ställning till idag. Läs mer här och här . Som en av idégivarna till detta ovanliga grepp håller jag med Thomas Hartman - oheliga allianser är så fräscht .

Danmark: Utan facket ingen vänsterregering

De danska väljarna förkastade den politiker svenska medier under en tid satte sitt hopp för att befria Danmark från den mörkbruna flykting- och assimileringspolitiken - Naser Khaders högerparti Ny Alliance som floppade fullständigt i valet. Men socialdemokraterna floppade också i valet. De gjorde sitt sämsta val på 100 år . Den nya partiledaren Helle Thorning-Schmidt har inte lyckats lyfta partiet, tvärtom. Även om siffrorna i valet är bättre än opinionsmätningarna under 2006 är det helt klart att socialdemokratin måste göra mer för att återfå danskarnas förtroende. I Danmark är valdeltagandet mycket högt - 87 procent - men stora delar av arbetarklassen röstar på högerextrema Dansk Folkeparti eller på högerpartiet Venstre. En viktig del av orsaken till detta är att LO vänt partiet ryggen efter många års högervridning. I stället för att göra som i Norge och mobilisera underifrån för att förändra partiets inriktning har man valt att tacka för sig och strunta i politiken. Usel strategi

Tejpen

Briljant video - nu håller partiets distriktsordförande tyst och låter andra komma till tals.

Stolta över våra rötter

Marita Ulvskog avslutade förtroenderådet med ett riktigt bra avslutningsanförande som utstrålade äkta engagemang för partiet som folkrörelse. Hon pratade om att vi tjänar på rättvisa, om att trygga människor vågar och om att vi ska reparera revorna i välfärden. Om att vi håller vad vi lovar. Marita berättade också att Stig-Björn Ljunggren sagt att regeringen borde förses med en varningstext - "Kan innehålla spår av nötter". Hon sade att vi socialdemokrater med stolthet bär spår av våra rötter . Vår partisekreterare var bra idag. Riktigt bra. Efter en dag av panelsamtal och seminarier for socialdemokratiska politiker från hela landet hem till sitt igen. Uppfyllda av Marita Ulvskogs ord att nu handlar det om att bygga folkrörelse.

Nej, Sahlin är ingen Reinfeldt

Debatten pågår för fullt kring Mona Sahlins " begärande av mandat " i går. Också en blind höna kan finna ett korn - Henrik Brors har en krönika som i stora drag korrekt beskriver innebörden av det som hände. Erik Laakso beskriver vad Uppsaladelegationen tyckte och tänkte kring betygsfrågan. Och min bloggranne Alexandra Einerstam reflekterar över "Mona Sahlins stöt". Expressens Anders Jonsson tar det ett steg till. Han menar att Sahlin " gör som Reinfeldt ". I någon bemärkelse är det naturligtvis rätt - Mona Sahlins utspel kring betyg och nationella prov är en klassisk triangulering . Men Jonsson har fel när han skriver att betygen är en viktig fråga för socialdemokrater - det är det inte. Det är få som bryr sig om frågan, samtidigt som det finns stora politiska vinster att hämta hem i att skifta position - det är förmodligen den kalkyl som legat bakom valet av betygsfrågan som en fråga att triangulera i. För triangulering innebär också stora politiska

Lärarnas Riksförbund gillar (s) skolpolitik

Bild
DN:s ständigt bitska terrier Peter Wolodarski har upptäckt att lärarna inte tycker att det är en så lyckad idé att skolföretags ägare förser sig med stora vinster från de skattemedel de kvitterar ut. Han upprör sig över att lärarna hellre vill att eleverna ska få undervisning. Jag pratade med ordföranden i Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner igår och hon sade att "om det är vänster att vara mot att skolor ska gå med vinst, då är LR vänster". Hon menade att skolans resurser ska gå till undervisning. Lärarnas Riksförbund är inte bara motståndare till övervinster i skolan , de är mycket positiva till socialdemokraternas skolpolitiska plattform . Det bådar gott för framtiden att LR, som klassiskt brukar stå folkpartiet nära, är skeptiska till centrala delar av regeringens skolpolitik och ställer sig positiva till den socialdemokratiska skolpolitiken. På bilden ser ni LR:s utställare på förtroenderådet - Kristina Folkesson, Andreas Burman, Metta Fjelkner och Zoran Alagic.

Staten och kapitalet

Bild
Gårdagskvällen var fylld av mat, dryck, mingel, dans och samtal om skolpolitik, tavlorna i Stockholms Folkets Hus , vårdprivatiseringar och så vidare. Men roligast var allt var att vi sjöng allsång. Det var gänget från Allsång mot högern som gjorde ett bejublat framträdande. Jag satt bredvid Uppsalas oppositionsråd Lena Hartwig och vi sjöng med liv och lust. Allsången avslutades med Staten och kapitalet. Det är i sig lite paradoxalt att sjunga den på en socialdemokratisk tillställning, men inte desto mindre förbannat kul. Tyvärr sjöng vi Ebba Gröns version vilket gjorde att den bästa versen saknades: "Daghemmens utbyggnadstakt regleras av konjunkturen Så anpassas kvinnans plats till den ekonomiska strukturen En billig arbetskraftsreserv till hands när fabrikerna visslar Tillbakapressad av daghemsbrist när lönsamhetens drivhjul plötsligt gnisslar" Däremot sjöng vi den här versen, vilket kändes som något absurt efter dagens beslut: "Skolans uppgift är som sig bör att skol

Låt idag bli en engångsföreteelse!

I Uppsala arbetarekommun är vi inga varma betygsanhängare. Därför lade vår representant i förtroenderådet ett förslag om att justera i förtroenderådets uttalande . Men detta gillades inte - förslaget fick dras tillbaka efter påtryckningar från partiledningen. Jag tycker det är viktigt att diskutera hur vi förnyar den socialdemokratiska politiken. Men det räcker inte. Vi måste också förnya vår organisation. Mona Sahlin började starkt. Hon talade om vikten av att ta tillvara partiets kärleksfulla kritiker, och rådslagsprocessen har fram tills nu varit mycket positiv. Dagens händelser ger dessvärre en fadd eftersmak. Den skolpolitiska plattformen är i huvudsak bra, men det sätt varpå partiledningen tvingade på partiet ett beslut i betygsfrågan är inte ett exempel på hur beslut bör fattas i ett modernt folkrörelseparti. Mona Sahlin gav inte partiorganisationen något val - hon skulle ha ett mandat att förhandla med regeringen om betygen kosta vad det kosta vill. För mig är detta ett mär

Surrealism

Det är något surrealistiskt över att följa socialdemokratins skoldebatt på plats, i och vid sidan av talarstolen, och samtidigt läsa om hur den beskrivs i medierna. I talarstolen pratar en efter en av de socialdemokratiska kommunpolitiker som utformar vår skolpolitik i praktiken om viktiga och brännande frågor. Om neddragna resurser, om valfrihetens avigsidor, om behoven av läxhjälp i skolan, om alla de angelägna och viktiga förslag som finns i den skolpolitiska plattformen . I medierna är det TT-klippet " Sahlin vill öppna för tidigare betyg " som gäller. Inget om att lika chans kräver olika resurser, inget om motståndet mot kunskapsransonering, inget om tioårig grundskola. Det enda intressanta för medierna är en fråga som står långt ner på prioriteringslistan för alla här inne, och som står långt ner på prioriteringslistan för de flesta medborgare - betygsfrågan. Och spelet kring det - får Mona sin vilja igenom eller inte? Så funkar medialogiken. Men det är förbannat

Ett politiskt parti - inte en reklambyrå

Bild
När Mona Sahlin öppnade socialdemokraternas förtroenderåd försökte hon balansera på slak lina. Hon försökte säga till de närvarande partimedlemmarna att rådslagen inte är ett spel för gallerierna samtidigt som hon försökte få dem att ge henne ett mandat för att göra upp med regeringen om tidigare betyg. Svårt konststycke. Mona Sahlin sade att socialdemokraterna är ett politiskt parti och inte en reklambyrå. Vi är ett folkrörelseparti som rör sig. Vi lyssnar, hör och gör. Rådslagen är ingen skenmanöver, ingen låtsasdemokrati. Samtidigt vill Mona Sahlin kunna visa upp en tydlig omprövning på ett område där partiet tappat både problemformuleringsprivilegiet och de tydliga politiska visionerna. Hon vill desarmera skolpolitiken som borgerlig plusfråga genom att göra upp med regeringen om betyg och nationella prov. Därför ber hon förtroenderådet om ett tydligt uppdrag att göra upp med regeringen om tidigare betyg och nationella prov - inte för Jan Björklunds skull utan för ungarnas skull. S

Eleven i centrum

Bild
Vid ingången till Münchenbryggeriet i morse stod SSU:s ordförande Jytte Guteland tillsammans med den nyutnämnda pressekreteraren Ingela Nilsson och delade ut ett förslag till ett sjätte kapitel i den skolpolitiska plattformen. SSU vill bland annat återinföra lokala skolstyrelser med elevmajoritet, införa en skol-MBL, införa ett nationellt tak på antalet elever per klass och införa intagningsprov till lärarutbildningen. - Skolans andra uppdrag, att fostra demokratiska medborgare, är minst lika viktigt som kunskapsmålet säger Jytte.

Skolpolitik bortom kepsar och mobiltelefoner

Nu är jag på plats på Münchenbryggeriet där förtroenderådet äger rum. Jag träffade en gammal bekanting från Kronoberg på vägen hit, och vi enades om att vi hade haft svårigheter med att läsa igenom förslaget till skolplattform för socialdemokraterna , och att det är bra! Politiska texter brukar normalt sett vara floskeltunga saker med mycket dödkött som man bara skummar igenom utan att missa något viktigt. Men skolplattformen är något annat - 21 fullspäckade sidor som radar upp förslag efter förslag om hur svensk skola ska bli bättre. Det är en åtgärdsintensiv plattform - det handlar inte om kepsar och mobiltelefoner utan om konkreta insatser för att förändra skolan. Jag tycker förslaget som helhet är mycket bra. Det finns enskilda punkter man kan prata om länge och väl, och den saknar vissa perspektiv som hade gjort helheten bättre, men det är en bra utgångspunkt för en ny svensk skoldebatt. "Vår skola för mer kunskap och lärande står i tydlig kontrast till en sorteringsskola

Ska det vara demokrati så ska det

Jag bloggar på plats på socialdemokraternas förtroenderåd i dag och i morgon - mått tåg till Stockholm går om en liten stund. Inför förtroenderådet har borgerliga krönikörer hävdat att " Mona Sahlins förändringsmandat inte är särskilt starkt i partiet" då förslaget till skolpolitisk plattform inte kommer att antas av förtroenderådet utan "bara" är utgångspunkt för en vidare diskussion. Märkligt det där med den borgerliga synen på demokrati. Själv hade jag blivit fly förbannad om plattformen bara hade tagits av förtroenderådet utan att vi fick tillfälle till vidare diskussion. Vi har haft ett - väldigt kort - rådslag där partiets basorganisationer fått säga sitt. Rådslagsgruppen har nu läst vad som kommit in och satt ihop ett förslag. Om det ska vara demokrati på riktigt är det självklart att partiorganisationen ska kunna diskutera plattformen på allvar - diskussionen ska inte dödas i förtid genom att förtroenderådet fattar ett förhastat beslut. Ska det vara demo

De nya moderaterna struntar i lagarna

Statsministern har en mycket human och positiv människosyn - när det gäller sina egna partikamrater. Se dagens Expressen . Samtidigt får vi läsa att familjen Cederskiöld, majoriteten av de moderata statssekreterarna med flera fuskar bort 65 miljarder kronor årligen genom svartjobb - lustigt nog ungefär samma summa som de nu sänkt skatten med och samma summa som det skulle kosta att anställa 200 000 fler i offentlig sektor. De nya moderaterna - bratsen som vuxit upp under nyrikedomens 80- och 90-tal - anser uppenbarligen inte att lagarna gäller för dem själva. Det kanske funkar bete sig som svin i mexitegelvillornas Täby och på Stureplan, men ska man styra ett land faller man som ett korthus med en sådan attityd. Den senaste veckan har visat att vårt land numera är i händerna på brottslingar. De talar vitt och brett om lag och ordning - men själva struntar de fullständigt i samma lagar. Om jag satt i riksdagen skulle jag föreslå en rejäl höjning av straffen för skattebrott. Så vi

Vi ses på Socialistiskt Forum!

Bild
Socialistiskt forum Öppet forum för vänstern och arbetarrörelsen Lör-sön 24-25 november, ABF-huset, Sveavägen 41, Fri entré, Välkomna! Debatt, Samtal, Politisk poesi, Fest, Musik, Konst, facklig strategi, Revolution 90 år!, Antirasism, Feminism, förnyelse av vänstern, Socialism, 90 arrangemang! Bland de medverkande: Sven Wollter, Göran Greider, Carin Jämtin, Lars Demian, Johan Ehrenberg, Nisha Besara, Mattias Gardell, Katrine Kielos, Bengt Göransson, Helena Bergström, Roland Spånt, Daniel Poohl, Stefan Carlén, Nalin Pekgul, Mattias Vepsä, Kajsa Borgnäs, Carl Tham, Stefan Jonsson, America Vera Zavala, Andreas Malm, Anne-Marie Lindgren, Pelle Andersson, CH Hermansson, Jytte Guteland, Ali Esbati, Anna Sjödin, Stefan de Vylder, Frances Tuuloskorpi, Lars Ohly, Salka Sandén, Håkan Blomqvist, Paulina de los Reyes, Per Wirtén, Ingemar Lindberg, Nalin Pekgul, Klas Gustavsson, Lotta Fogde, Jan Hammarlund, Anna Thoursie, Aron Etzler, Olle Sahlström. Läs mer på www.abfstockholm.se el

Vad händer med arbetarrörelsens kulturarv?

Under de dryga tjugo år som folkrörelse nästan var ett skällsord gjorde arbetarrörelsen självmål på självmål när man avvecklade det som en gång gjorde oss starka. Rörelseriktningen var mot professionalisering, juridifiering och avradikalisering. Högern är på offensiv - låt oss sluta vara vänster. Vi tappar medlemmar och engagemang - låt oss anställa fler rörelsebyråkrater, ofta med grumlig koll på vad rörelsen egentligen är för något. Låt oss avveckla våra Folkets Hus och kursgårdar - eller göra flashisa konferenscentra av dem. Runt omkring i rörelsen nu börjar allt fler förstå att denna väg var en återvändsgränd. De anställda ombudsmännen har inte tid att ta hand om de tusentals enskilda ärenden som nu landar på deras bord sedan arbetsplatsorganisationerna tillåtits försvagas. Nu tvingas många fackförbund avskeda personal eftersom regeringens politik slår sönder fackens ekonomi. Och underlåtenheten att föra en offensiv makroekonomisk politik för att avskaffa arbetslösheten öppnade up

Jag bloggar från (s) förtroenderåd 10-11/11

Den 10-11 november har socialdemokraterna förtroenderåd i Münchenbryggeriet i Stockholm. Då diskuteras partiets skolpolitiska plattform. Dessutom diskuteras de fyra rådslagen om jobb, välfärd, klimat och internationellt. Jag kommer att blogga från förtroenderådet. Räkna med kommentarer som håller er up to date med vad som diskuteras under de båda dagarna. Tänkte också tipsa om Socialistiskt Forum i ABF-huset i Stockholm den 24 november. Klicka in och läs det späckade programmet. Vi ses där!

Jätten vaknar

Bild
De fackliga protesterna mot nedskärningarna i a-kassan förra hösten - kombinerade med med Reinfeldts självmål i ministerutnämningarna - skapade en bild från scratch av en orättvis regering. I ett land som Sverige är en sådan stämpel det värsta en regering kan få. I våras försökte Reinfeldt reparera detta genom sin turné runt omkring på kommunalarbetsplatser - något som gjorde att Stockholmsmedia började undra om Sverige hade någon statsminister eftersom han var på orter journalisterna bara sett på vykort. Han var på mytomspunna platser som Sandviken, Ludvika, Nässjö och Luleå medan ministrarna fick sköta ruljansen. Det hjälpte inte upp opinionssiffrorna, så finansministern fick sätta yxan i ytterligare en helig ko - försvarspolitiken. Och sedan körde the dynamic duo Reinfeldt&Borg en ny repis av sitt gamla succénummer "De Nya Moderaterna". Under några välregisserade dagar har vi nu återigen fått se moderater vara fullständigt ohämmat principlösa och tala väl om miljöskat

Oenighet om kultursatsningar i Uppsala

Representanterna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet valde vid dagens sammanträde med kulturnämnden att inte medverka i beslutet om budget för 2008. Vi avgav i stället följande särskilda yttrande: Ett samhälles civilisationsnivå avspeglas i hög grad av dess satsningar på ett levande kulturliv för alla, på basen av en rik och mångfaldig natur. Kulturen är en viktig del av välfärdssamhället och när Uppsala växer måste också resurserna till kulturlivet växa. I kommunfullmäktiges behandling av Uppsala kommuns Inriktning Verksamhet och Ekonomi för 2008 föreslog våra partier större resurser till kulturnämnden än vad den borgerliga majoriteten röstade igenom. Det är inte vår uppgift att göra de bortprioriteringar en allt för snålt tilltagen kulturbudget tvingar fram. Vi lägger därför ner våra röster under behandlingen av kulturnämndens budget för 2008. Den förra mandatperioden var en stor kulturpolitisk reformperiod i Uppsala. Beslut fattades bl

Trivselterrorism

Läs gårdagens ledare i Arbetarbladet .

Rapport från Bok och Bibliotek

Jag har en (o)vana att anteckna frenetiskt när jag går på föreläsningar, seminarier och så. Så också på årets bokmässa. Detta år antecknade jag på min bärbara dator och nu ligger anteckningarna på internet. För den som är intresserad finns anteckningarna här .

Kepsar och mobiler - eller ekonomi?

Jag är stolt över hur socialdemokratin varit motorn i utvecklandet av en modern skola i vårt land. Den svenska skolan bidrar till att öka jämlikheten och är en hörnpelare i en kunskapsekonomi som är en av världens mest framgångsrika. Samtidigt måste vi socialdemokrater erkänna att 90-talets skolpolitik misslyckades på flera väsentliga punkter. Inte för att vi gav elever mer att säga till om eller för att pedagogiken förändrats och moderniserats – tvärtom. Utan för att vår socialdemokratiska skolpolitik var alldeles för lite socialdemokratisk. I morgon är sista dagen att lämna in sina svar i partistyrelsens blixtrådslag om skolan. Min förening har redan satt ihop lite kloka synpunkter , men frågan förtjänar mer uppmärksamhet än så. Jag tycker det är väldigt synd att det inte är mer tid avsatt för en mycket mer omfattande diskussion än den som hittills hunnit ta fart. Socialdemokratins skolpolitiska plattform måste tas fram genom en omfattande process där medlemmarna får chansen att

Bibliotek - en privatsak?

För de som inte hade möjlighet att delta på gårdagens utmärkta seminarium om "Bibliotek - en privatsak?" på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i går kommer här en sammanfattning: Medverkande var Stefan Carlén (ordförande Ordfront), Barbro Borg (bibliotekschef i Solna), Barbro Bolonassos (bibliotekschef Fisksätra) och Lena Lundgren (styrelseledamot BiS). Frågeställningen var om alternativa driftsformer för bibliotek håller på att bli vanligare och vad det då betyder för folkbibliotekstanken. Bibliotek i Samhälle (BiS) har gjort en sammanställning av läget och hur många biblioteken med alternativa driftsformer är. Stefan Carlén var glad över sammanställningen och konstaterade att han var positivt överraskad. De flesta folkbibliotek med alternativa driftsformer är föreningar som räddat nedläggningshotade filialer. Han levererade en ”spaning” över läget och vart vi är på väg. En våg sköljer över oss med beställar-utförarmodeller och kundvalsmodeller. I direktiven till Kultur

Fyra år till för Skandinaviens rödaste styre

Aron Etzler, chefredaktör för vänsterpartistiska Flamman och författare till boken Trondheimsmodellen som kommer ut på måndag, var med på Arbeiderpartiets och Sosialistisk Venstrepartis valvakor i Trondheim. Han har skrivit ett mycket bra reportage som ökar förståelsen för vad som hände i det norska valet. Läs !

Mycket att lära av norska valet

Fredrik Jansson och Ali Esbati skriver intressant om det norska valet. Vi har mycket att lära av och fundera över vad som sker i vårt västliga grannland. Läs även mitt förra inlägg om Trondheimsmodellen och den fenomenala uppgången för ett radikalt och progressivt Arbeiderparti.

Valseger i Annorlundastaden

Medan de flesta valresultat nu kommit in i det norska kommunvalet står det klart att de rödgröna partierna inte klarat av vinna över de sittande borgerliga majoriteterna i de två största städerna Oslo och Bergen. Arbeiderpartiet går fram i landet som helhet, men nedgången för Sosialistisk Venstreparti gör att detta inte räcker. Men det finns ett tydligt lysande undantag - Trondheim. I Norges tredje största stad sitter den rödgröna majoriteten kvar. Arbeiderpartiet stannar på rekordresultatet 43,9 procent - en ökning med mer än 13 procentenheter. Detta är till och med bättre än de mycket positiva opinionsmätningar som kommit de senaste veckorna. Kommunstyrelseordförande Rita Ottervik förklarade häromdagen till Dagsavisen att Arbeiderpartiet i Trondheim är "lite rödare" än i landet i stort, och säger till NRK nu i kväll att orsaken till valsegern är att man kunnat leverera politiskt. Trondheims högerorienterade dagstidning Adressavisen kallar staden "Annerledesbyen"

Hällhag vågar tänka nytt

Jag kommenterar Roger Hällhags artikel i dagens AiP på min EU-förnyelseblogg .

En skola för jämlikhet

I onsdags kväll diskuterade Kvarngärdets socialdemokratiska förening det pågående rådslaget om skolpolitiken. Vårt svar finns här . Några axplock: I rådslagsmaterialet saknas en beskrivning av hur det gått som det gått, historien bakom varför skolan ser ut som den gör: Hur socialdemokratins skolreformer under efterkrigstiden gav alla rätt till utbildning. Och hur nedskärningarna på 1990-talet försämrade standarden i den offentliga skolan och hur friskolorna därmed fick ett utrymme att locka över rikare föräldrars barn. Denna historieskrivning är helt grundläggande för att förstå de centrala skolpolitiska frågorna. Det är oerhört märkligt att socialdemokraterna stått bakom kommunaliseringen och friskolereformen. Dessa förändringar har splittrat upp skolan och undergrävt jämlikheten. Friskolesystemet är ett stort problem för att uppnå klassutjämning. Barn till rikare föräldrar flyr undan och försvinner till friskolor. Skillnaderna mellan skolor växer. Skolan har blivit en affärsidé. Det

Kultur, kreativitet och klass

Det ihållande regnet klarade inte av att hindra Uppsalaborna från att fira sin nittonde Kulturnatt med folkfest. Jag höll detta tal i samband med invigningen av Ljudbild Uppsalas scen vid S:t Eriks Torg: Så är det Kulturnatt igen, för nittonde gången i ordningen. Kreativiteten flödar bland omkring 200 arrangörer – kulturarbetare och föreningar som utformat 520 programpunkter. I årets program hittar vi sång och musik, författaruppläsningar, matlagning, dans, film, museivisningar, yoga, vernissager, teater och mycket mycket annat. Från morgon till natt fylls Uppsala med kulturupplevelser. Varmt välkomna till denna musikfest som arrangeras av Ljudbild Uppsala, musikföreningen KOM, Delirio do samba, Gloryfires och ABF med inbjudna samarbetspartners LO och SSU. Ljudbild Uppsala är en musikförening som gör det möjligt för våra lokala band att spela, och under dagen och kvällen bjuds vi på musik som görs här i Uppsala. Vi får här se mycket av bredden och mångfalden i vårt musikliv här i sta

EU-förnyel(s)e akut

Min sommardvala är slut och jag jobbar för fullt. Under en tid kommer jag dock att blogga mer på min nya temablogg EU-förnyel(s)e . Denna temablogg är tillkommen på grund av det akuta behovet av en seriös debatt om arbetarrörelsens förhållande till den Europeiska Unionen och dess politik. För om den socialdemokratiska eftervalsdebatten lett till en tillnyktring på flera håll, har EU-debatten till och med blivit ännu mer stendöd än vanligt på senare tid. Det är hög tid att förnya den socialdemokratiska EU-politiken. Klicka in !

Bloggsemester

Bild
Då familjens sommarstuga inte precis håller högsta tekniska standard, kommer denne bloggare inte att kunna skriva så mycket de närmaste veckorna. Jag kommer med andra ord vara dewired ett tag. På återseende!

Islamofobi i sommar-Sverige

Efter mitt senaste inlägg blev det en rätt livlig kommentarsdebatt med ganska läskiga undertoner. Vi får bland annat läsa att islamister "multiplicerar" sig fortast - ja, det står faktiskt så! Tony Johansson (s) har redan skrivit det mesta som finns att skriva i den här frågan i den hårda debatten mellan Skånska Dagbladets centerpartistiska och socialdemokratiska ledarsidor. Här kan du hitta vidare till de första tre inläggen. Tonys andra inlägg hittar jag inte, men Lars J Erikssons svar finns här och Tonys avslutande inlägg hittar du här . Mycket läsvärt!

Sionism och rasism

World Zionist Federation har gjort bort sig. De delade förra året ut Sveriges första Herzl Award - till en sverigedemokrat. Ted Ekeroth som fått priset är partiets kassör i Lund. Läs mer här och här . När den svenska Sionistiska federationen insåg hur pinsamt detta var detta bad de Ekeroth att lämna partiet. Men de drog inte tillbaka priset. Och enligt Sydsvenskan tycker ordföranden Bo Sellmander att "Ekeroth gjort ett utmärkt arbete genom pro-israeliska demonstrationer och debattartiklar". Visst finns en tradition av judehat inom de svenska högerextrema grupperna, men jag är ändå inte förvånad över att en sverigedemokrat kan känna sig hemma i sionismen. Dagens statssionism säger att Israel är en judisk stat - inte en stat för alla dess medborgare. För den som själv med egna ögon sett hur palestinier behandlas - på de ockuperade områdena Västbanken, Gaza och östra Jerusalem såväl som i det egentliga Israel - är det inte svårt att se sionismen som en form av rasism. Nu ska

S måste sluta krypa för EU

Sådärja, nu är min och Anna Hedhs artikel om det nya EU-fördraget inne på Svenska Dagbladets Brännpunkt. Vad tycker ni? Låt debatten börja! Nu startar dessutom omprövningen av utbildningspolitiken. Läs mer här .

Kunskap, kultur och demokrati i skolan

Det finns en längtan efter något mer. Folk vill diskutera mer och djupare än att bara prata om ordningsbetyg och mobiltelefoner i skolan. Det är min känsla på Ordfront Gotlands seminarium om "Kunskap, kultur och demokrati i skolan". Vi diskuterar sällan skolan på djupet - vi diskuterar skolans former. Den ideologiska kamp om synen på kunskap som ligger bakom skolpolitiken diskuteras sällan eller aldrig. Läsforskaren och skolutredaren Bo Sundblad beskrev detta genom att peka på hur det gamla 1-5-betygssystemet byggde på en människosyn där 31% av eleverna misslyckas, och det är naturens ordning. Den skolreform som genomfördes på 90-talet handlade i stället om att 15-16-åriga elever faktiskt kan tillägna sig den kunskap som grundskolan ska förmedla, och ger rätten till eleverna till att få denna kunskap. 90-talets skolreform innebar att man lade ett oerhört ansvar på skolan. Sundblad menade att denna reform utsatts för konsekvent sabotage från stora delar av yrkeskåren. Prof

Världens bästa välfärd kräver höga skatter

Jag sitter på socialdemokraternas ekonomiska seminarium där Jan Södersten, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, hårt kritiserat den borgerliga regeringens rabatt för attraktiva villor genom den nya fastighetsbeskattningen. Han beskriver det som ett "mordförsök på skattereformen". Magdalena Andersson och Jan Larsson har presenterat den skattepolitiska rapport de gjort för Arbetarrörelsens Tankesmedja . Grunden är att vi ska ha "ett fortsatt högt skatteuttag", de öppnar även för att "den demografiska utvecklingen [kan] kräva att skattenivåerna höjs ytterligare". Magdalena Andersson säger att "det är möjligt att vi inte förstod EU:s möjlighet att påverka länders skatter när vi gick med i EU" och påpekar att EG-domstolen får ett ökat inflytande över länders skatter. Ytterligare ett argument att krypa upp ur EU-skyttegravarna och fundera över hur vi ser på EU:s växande makt över politiken. Efter att ha snabbläst rapporten står det

Socialdemokraterna - ungdomarnas parti

"Sverige har råd med rättvisa." Så avslutade Mona Sahlin sitt tal i Almedalen. Undrar var hon fick det ifrån . Mona Sahlin lanserade en ungdomspanel i sitt tal. Trettio ungdomar, med och utan ett partipolitiskt engagemang, ska bidra med sina åsikter och förslag till utvecklingen av partiets politik. Två av dessa ungdomar fick själva hålla appeller under Monas tal. Det var uppenbart att ingen pressekreterare korrat deras tal i förväg - Emelie Lanninges angrepp på betygen var alldeles för hårt för det. Det är uppenbart för alla att Mona menar allvar med att hon är en lyssnande ledare - att man har två öron och en mun för att man ska lyssna mer än man talar. Genom att vända sig till ungdomar visar Mona dels att hon vill förnya, men hon avslöjar också att regeringens politik är ungdomsfientlig. Det är inte vi ungdomar som vinner på avskaffad fastighets- och förmögenhetsskatt. Det är vi som förlorar när klyftorna växer. Storstädernas ungdomar är också en strategiskt central gr

Bibliotek lönar sig

Svensk Biblioteksförening presenterade i eftermiddags en rapport om bibliotekens samhällsekonomiska nytta . Bra och nödvändigt så som dagens samhälle ser ut, men många påpekade också på seminariet att denna rapport bara tar upp delar av den nytta som biblioteken ger. Biblioteken är en nödvändig och viktig del av kunskapssamhällets infrastruktur. Läs rapporten här . Är ni på Gotland i veckan, missa inte Klubb Feber i morgon kväll!

Föga hopp för högeralliansen

Oj, oj, oj. Hur sjutton kunde de vinna? Det var vad jag tänkte när jag lyssnade på Almedalsveckans enda arrangemang med den borgerliga alliansen - ett seminarium med de fyra borgerliga ungdomsförbundsordföranden. De satt och pratade om att alliansen måste sluta använda socialdemokratisk retorik och måste börja "driva idéer". Dessa "idéers" innehåll beskrevs ganska bra av LUF:s Frida Johansson Metso som inledde sitt avslutningsanförande med att säga ordet "kloning". För de tre ungdomsförbundsordförandena till höger om henne hade då redovisat sina "idéer", som var att sänka skatterna för de rika (KDU:s Ella Bohlin), att försvaga facket (MUF:s Niklas Wykman) och att införa marknadshyror (CUF:s Magnus Andersson). När de unga borgarna får tänka själva, fria från PR-konsulterna, så är tankarna mörkt, mörkt blå. Som Stig-Björn Ljunggren sade så får de nog välja sig ett nytt folk om de ska ha någon chans att få igenom det där. Vi socialdemokrater för

Storebror ser dig?

Min Almedalsvecka börjar på biblioteket. Svensk Biblioteksförening har en kampanj och jag har tagit på mig en Library Lovers-knapp. Inne i biblioteket hade Ordfront ett fullsatt seminarium under rubriken "Övervakning - snart i ett hem nära dig". Paneldeltagarna Agneta Lindblom Hulthén, Urban Löfqvist och Alice Åström och moderatorn Anna Wigenmark gav sina perspektiv på det framväxande övervakningssamhället. Seminariet var en obahaglig väckarklocka. Min reflextion blev att kritiken mot övervakningssamhället i stor utsträckning uteblir därför att vi svenskar har en stark tilltro till staten. En viktig orsak till detta är att folkhemsbygget gett oss en bild av staten som god - på folkets sida. Baksidan av denna tilltro till staten är att våra valda representanter kan göra mycket innan folk riktigt reagerar på vad som är i görningen. Folkhemsbygget byggde på att folkrörelserna gick in i staten och gjorde om den. Bland annat såg vi till att skapa en öppenhet som är unik i vär