Dags att diskutera EU-medlemskapet seriöst

När Arbetsdomstolen skickade Vaxholmsfallet vidare till EG-domstolen den 29 april 2005 skickade LO ut ett mycket skarpt formulerat pressmeddelande. Det verkar inte ligga på nätet längre. Så jag lägger upp det här för alla som är intresserade:

Oerhört allvarligt om EU skulle bestämma om fackliga stridsåtgärder i Sverige

2005-04-29


Arbetsdomstolen har i ett tidigare beslut i ”Vaxholmsfallet” förklarat att det inte är sannolikt att EG-rätten har någon betydelse för rätten att vidta stridsåtgärder i Sverige. Arbetsdomstolen är dock som högsta instans på nationell nivå skyldig att inhämta EG-domstolens yttrande om det inte är uppenbart att det inte behövs. Genom dagens beslut har domstolen kommit fram till att det inte är uppenbart att EG-rätten saknar betydelse för målets utgång och har därför bestämt sig för att inhämta EG-domstolens yttrande.
- Jag betraktar det som näst intill uteslutet att EG-domstolen skulle avge en dom som i praktiken skulle innebära att EU bestämmer vilka fackliga stridsåtgärder som ska vara tillåtna i Sverige, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson.

- Det skulle dock vara oerhört allvarligt om EG-rätten skulle innebära att vi, med de metoder som gäller i Sverige, inte fick förhindra ett apartheidsystem. Ett system där lön och andra anställningsvillkor skulle vara olika beroende på om arbetstagare på svenska arbetsplatser kommer från Vaxholm eller Riga.

När Sverige blev medlem i EU rådde total politisk enighet om att medlemskapet inte fick inkräkta på vårt system med kollektivavtal på arbetsmarknaden. Det förbehållet framfördes också från Sveriges sida.

- LO har utifrån fackliga utgångspunkter tagit ställning för att Sverige ska vara medlem i EU men skulle det mot all förmodan innebära att hela vår arbetsmarknadsmodell slås sönder så är priset för högt. Då måste vi ompröva vårt ställningstagande, säger Erland Olauson.
När vi gick med i EU fick vi höra av de borgerliga förhandlarna att vi skulle få ha vår alkoholpolitik kvar. Det var en lögn. Vi fick höra att vår kollektivavtalsmodell skulle vara kvar. Det var uppenbarligen en lögn det också. EG-domstolen har idag olagligförklarat en strejk. Vad kommer de att göra i morgon?

Jag hade ärligt talat inte väntat det här resultatet. Jag hade inte trott att EU-strukturerna skulle våga utmana den svenska fackföreningsrörelsen. Uppenbarligen hade jag fel.

Detta beslut borde få skygglapparna att försvinna för de sista inom arbetarrörelsen som till äventyrs trodde att EU är en väg till socialism och frälsning. Det är dags att föra vår EU-debatt på ett helt annat sätt än vad vi gjort under de gångna åren. För mig finns nu bara två alternativ - radikal reform av EU-systemet eller att vi omförhandlar vår relation till EU helt och hållet.

Vår anslutning till EU bygger på ett avtal. Avtal kan sägas upp. Det finns länder i vår omedelbara närhet som har förhandlat fram andra typer av relationer till Europeiska Unionen - handelsavtal som inte förpliktigar till att följa varje direktiv från Bryssel slaviskt.

Jag har en längre tid förespråkat att socialdemokratin driver en kaxigare EU-politik. Jag tvekar i dag om det är möjligt att förändra unionen i tillräcklig utsträckning med nuvarande maktrelationer inom EU-systemet. Det är dags att diskutera EU-medlemskapet seriöst.


Uppdatering: Kulturbloggen och tidigare ordföranden i riksdagens finansutskott Arne Kjörnsberg håller med.

Kommentarer

Anonym sa…
Inom EU får människors miljö, hälsa och allmännyttiga behov inom offentliga system (välfärden bl.a)helt stå tillbaka, när den heliga privata marknaden med avseende på varor, tjänster och kapital med sina vinstgiriga lönsamhetskrav och med hjälp av nyliberalt agerande domare, verkande i svensk högeralliansanda, inom EU-domstolen, raserar välfärden och bygger upp extrema klassklyftor i landet. Allt medan regering och riksdag förlorar mer och mer av demokratisk kontroll över landet och dess medborgare.
Det är ta mej fan dags att lämna denna välfärdsraserande och för utomeuropeer utestängande, muromgärdande, odemokratiska organisation som startades av den centraleuropeiska finansen i början av femtio-talet! Även unioner kan bli för stora och falla samman (på eget grepp).
Guderian sa…
"kollektivavtalsmodell skulle vara kvar. Det var uppenbarligen en lögn det också. EG-domstolen har idag olagligförklarat en strejk"

NEJ det har dom inte alls, det står arbetstagarna fritt att strejka precis som förr, det dom har gjort är att en förening (byggnads) kan inte utförra sabotage mot en arbetsplats för att tvinga fram ett avtal. en arbetsplats där byggnads saknar medlemar!

om jag orsakade ekonomisk skadda på dig eller din verksamhet för att tvinga dig att skriva under ett avtal då kallas det utpressning och jag får sitta i fängelse, men om en fackförening gör det kallas det för solidaritet.

facket agerade inte utifrån godvilja utan för att vissa sin makt,, ett agerande att tvinga fram inflyttande dvs makt.

makt och girighet = LO
Guderian, du stödjer uppenbarligen inte den svenska kollektivavtalsmodellen. Jag förstår att du är positiv till att arbetsgivarna får "friheten" att betala vilka löner de vill.
Jupp, nu röstar vi om hela skiten. Ja till nya fördraget eller nej till hela paketet med utträde som följd. Det här var sista bastiljonen i ja-sidans argumentation från 94 som föll. Att Sverige även i EU kan ha en självständig och från övriga Europa skiljd arbetsmarknadsmodell var inte heller sant.
Daniel sa…
Ännu en gång har det visat sig för EU-forikerna att verkligheten alltid överträffar dikten!

Nu måste LO öppna ögonen. Det är inte ett domslut för tidigt!
Anonym sa…
Hurra!! Jag som nyliberal blir glad en dag som denna. Det socialistiska EU använder en av de få liberala inslagen för att slå på facket, och detta retar upp fackföreningsvänstern till den grad att vi kanske kan få en folkomröstning om att gå ur skiten. :-)
Anonym sa…
På SSU-centrums (Malmö) möte idag spånades det på idéér om hur vi kan ta upp kampen mot EU nu. En väl genomarbetad motion som arbetas fram gemensamt genom genomläsning och konstruktiv kritik vore bra. Dt kombinerat med en bra mediastratgi och kanske lite seminarier. Någon intresserad?
Bevisbördan har nu svängt till oss EU-motståndares fördel. I rörelsens ögon var den vår tills idag, tror jag.
//Edvin
Anonym sa…
Jag delar helt synpunkten att EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet ställer hela europatanken på ända, tyvärr. Vi kan ju inte vara med i ett sällskap som inte respekterar vår rättskultur och våra demokratiska traditioner. Själv urförbannad när jag hörde om domen och skrev en längre drapa om den rättsliga argumentering på min blogg.passagen.se/bwlogg-mediaosamhalle
mvh
Bo Widegren
Nils Dacke sa…
Nu ska vi gå ur EU på grund av denna hemska dom som innebär att samma regler ska gälla alla i unionen, dvs de som är fattigare än oss ska också kunna konkurrera på jobb i Sverige.

Det är alltid intressant att se de mest solidariska av alla dvs den Svenska vänstern vill lämna den mest framgångsrika fredsmaskinen som världen hittills skådat, dvs EU.

Man baxnar och Sverige borde istället för Norge kallas för den sista Sovjeten!

Var finns den internationella utblicken ni navelskådande LO kramare?

Mvh Gunnar
JAg undrar lite stilla Var LO var då svenska arbetare åkte över till England och konkurerade med lönerna rint sekelskiftet ?

Det var exakt samma sits som vaxholms fallet förutom att svenskarna var de som hadde lägre lön.

JAg såg inga protester från LO då ???

skenhelighet kanske ?
Det övergår mitt förstånd vad som är så solidariskt med att utlänningar som jobbar i Sverige ska ha sämre betalt för samma arbete.
Anonym sa…
Det finns arbetsgivare som bryr sig om sina anställda och vill ge dom bra löner. De konkurreras dock lätt ut av dom företag som kan ge lägre priser genom att strunta i sådana romantiska idéer.

Vinstmaximeringen ger fördel till dom som kan ge maximal vinst för minsta kostnader. Låga löner ger stora fördelar. Att vissa lever kvar i romantiska idéer om snälla arbetsgivare beror helt enkelt på att vi haft fackföreningar, lagstiftning genom socialdemokratiska regeringar mm som gett oss ett sådant romantiskt samhälle. Ta bort fackföreningarna och lagarna och allt faller snart ner till samma låga nivå som innan detta fanns: Vinnare blir då företag som skickligast kan utnyttja sina arbetare. Vettiga företag (alltså de som ger arbetare bra löner mm) slås ut.

En del företagare vill nog helst inte ha det så men de tvingas till ett sådant beteende eftersom köparna vill ha lägsta pris. Andra företagare struntar i det liksom "företagare" inom mer kriminella branscher och dessa som struntar i moralisk/etiska avvägningar blir de som driver på.

Sedan har vi den moderat ledda högeralliansen som tror på att konkurrens utan hinder leder till det maximalt bästa samhället. Det är Adam Smiths idé om den osynliga handen som ska ställa allt till det bästa som spökar. En slags tro som det inte går att bemöta med rationella argument.

EU har nu likt en trojansk häst visat sig vara kapitalets verktyg för att få till stånd ett sådant samhälle. Alltså dags att säga stopp till EU.

Populära inlägg i den här bloggen

Ros och ris åt Socialistiskt Forum

Industrisamhällets problem

De tio årstiderna - En diktsamling